God sommer!


Vi ønsker alle er riktig god sommer!
Velkommen til skolestart mandag 22. august.
2. - 7. klasse møter kl. 10.00. 8. og 9. klasse møter kl. 11.00. 10. klasse møter kl. 09.45. Elevene i 1. klasse på Barnebråten møter kl. 11.00.

Velkommen til Rudolf Steinerskolen i Oslo

Rudolf Steinerskolen i Oslo (RSiO) er et pedagogisk alternativ til offentlig skole og har klasser på alle trinn i barneskolen og ungdomsskolen. Elevene kommer fra hele Oslo-området og fra skolens nærmiljø.

Alle som ønsker det kan søke om plass ved Rudolf Steinerskolen i Oslo. Vi holder til på Hovseter, nær T-bane og buss

Har du spørsmål er du velkommen til å ta kontakt!

 

 

 

Kontakt oss:

Rudolf Steinerskolen i Oslo
Besøksadresse:
Flyveien 2
Postadresse: Postboks 25 Hovseter, 0705 Oslo
E-post: post.hovseter@steinerskolen.no
Tlf.: 21 08 22 00

Aktuelt

Informasjon vedrørende foreldrebetaling

Fra skoleåret 2016/17 går vi over til 10 mnd. betaling med betalingsfri i juli og august.

Les mer …

Høstmarkedet 2016

Lørdag 24. september 2016 kl. 12.00 - 15.00

Les mer …

Om Steinerskolene og vaksine

Viktig lesing om Steinerskolene og vaksinering

Brosjyre om 6-åringene fra Steinerskoleforbundet

"La barn være barn - Velkommen til skolestart!"

Les mer …

Vil du studere på Steinerhøyskolen?

Hvis du skal studere, er dette kanskje interessant for deg

Les mer …

11 gode grunner til å velge Steinerskolen

Brosjyre utarbeidet av Steinerskoleforbundet