Viktig lesing fra skolens ledelse

Uke to med hjemmeskolen er over. Både elever, foreldre og lærere har gjort seg mange nye erfaringer. Vi oppdager stadig noe vi må endre på og dele informasjon om. I denne utgaven av Fredagsposten deler vi en rekke retningslinjer vi har utarbeidet for å drive forsvarlig og lovlig. Det handler om at informasjon skaper åpenhet og trygghet. Informasjonen må komme tidlig og være tydelig. Dette er et viktig prinsipp i demokratiske prosesser.

Vi ber om at klasselærer varsler dersom noen har fått påvist koronasmitte eller på annen måte er blitt syke. Denne informasjonen videresendes til ledelsen. Vi følger opp dette med å informere alle foreldre på det aktuelle trinnet, med foreldrenes samtykke. Det er ryddig at slike meldinger kommer fra oss. Da signaliserer vi samtidig at vi vet, skolen er orientert.

Det kreves utvidet grad av samarbeid mellom lærerne i denne tiden. Klasselærerne skal samarbeide tett med støttelærere, faglærere og assistenter om elevenes opplæ Det hviler ikke bare på klasselærere å ha ansvaret for opplegg og oppgaver, man må trekke inn andre. Flere må vite hva som foregår om noen blir syke. Det er for risikabelt om alt hviler på en person i slike tilfeller.

Alle lærerne skal ha jevnlig kontakt med elevene på telefon eller på en digital plattform med bilde og lyd. Det er ikke meningen at klasselærer skal gjøre dette alene, men man deler på arbeidet, og fordele elevene seg i mellom; klasselærere, støttelærere, faglærere og assistenter. Det er nok ulikt behov for slik kontakt, og en uvant og noe fremmed måte for elevene å møte lærerne på. Det har vi forståelse for. Det er derfor viktig at foreldre kommuniserer dette til lærerne slik at vi kan tilpasse oss til de individuelle behovene.

Vi forstår at det er behov for å fylle på med undervisningsmateriell/silkebøker/farger osv til elever når dette går tomt, men vi skal ikke legge til rette for at foreldre eller elever kan få hente dette på skolen. Vi skal heller ikke reise rundt til elevene med slikt utstyr. Det må legges opp til at man bruker papir og skrive/tegnesaker familiene selv skaffer til veie.

Vi har etablert en telefontjeneste for elever. I tillegg til at denne informasjonen ligger på skolens hjemmeside, vil også klasselærerne formidle dette når de sender undervisningsopplegg ut. Telefonen betjenes av: Katinka tlf. 454 02 961 og Hans Henrik tlf. 992 96 251.

For mange elever er det å bruke digitale plattformer ukjent. Noen bruker lang tid på tekniske utfordringer. Flere familier har ikke nok utstyr hjemme til at alle familiemedlemmene kan være logget på Dette kan skape problemer. Klasselærerne er bedt om å skaffe seg en oversikt over de familier som sliter, og ikke har maskiner hjemme til alle. Vi vil deretter komme disse familien i møte ved at skolen låner ut bærbare maskiner. Det er et begrenset antall slike, men det er en mulighet vi har. I påsken kommer Digiflow til skolen og setter opp nye maskiner, og leverer både elev- og lærermaskiner. Da får vi ytterligere kapasitet til utlån. Ta kontakt med Cathrine G. Ødegaard(cathrine.odegaard@steinerskolen.no) om det er behov, så organiserer hun dette. Digiflow er forøvrig allerede trukket inn, og vil fra så snart som mulig, være vår It-avdeling, med help-desk funksjoner og rådgivning.

En annen side av økt bruk av digitale løsninger, er elevenes varierende grad av digital dannelse. Ved vår skole har vi ikke jobbet så mye med det. Det er viktig at elevene kjenner til hvilke kjøreregler vi skal ha for dette. Lærer Antonia Lilie har ført i pennen en tekst om hvordan familiene skal forholde seg til dette, og har lagt inn en rekke ressurssider som er lurt å gå inn på(se under). Det vil komme tydelige retningslinjer som skal gjelde. Det arbeides det med nå, og disse vil være klare tidlig i neste uke.

Selv om det er undervisningsfri i påsken, vil en slik høytid kunne skape utfordringer i hjemmene. Ledergruppen har derfor bestemt at den vil opprettholde sin møtevirksomhet, men på andre tidspunkter. Det gjøres for å være tilstede for foreldrene og personalet om det skulle dukke opp noe, drøfte eventuelle henvendelser som kommer, og begynne å se på hvordan vi skal møte tiden etter korona-stengningen.

Vi opprettholder også Elevtelefonen i påsken.

Mvh Petter Moen

 

Digital dannelse og nettvett

I løpet av kort tid har hverdagen vår blitt snudd på hodet. Vi lærere kjenner på hvor mye vi savner å høre barnas stemmer i gangene og i klasserommene, å se dem leke sammen og alle de store og små tingene som skjer i løpet av en vanlig skoledag.

Når vi snakker med elevene nå, så er det på telefon eller datamaskin. Vi vil gjerne at dette skal bli trygt og verdifullt for alle. Slike verktøy har både verdier og begrensninger og både vi voksne og barna må ha klare rammer å forholde oss til og vite hva som er greit og hva som ikke er det.

Vi har satt sammen noen tips og lenker som kan være nyttige. det er fint om foreldrene setter seg inn i dette, slik at de kan hjelpe barna med å håndtere den nye digitale hverdagen. Ta gjerne en prat med barna om personvern og nettvett og hvordan de har det når de snakker sammen digitalt.

Barnevakten tilbyr opplæring i nettvett for barn: https://www.barnevakten.no/tryggere-digitalt-liv.

Mange klasser har begynt å bruke Microsoft Teams til undervisning. Dette er et pedagogisk verktøy som brukes hovedsakelig til undervisning. Samtidig er det psykososiale miljøet like viktig i disse tider og vi vil derfor åpne for ikke-faglig kontakt på Teams også. Dette skal da foregå i de opprettede kanalene slik at det ikke forstyrrer det faglige.

Selv om barna har mye behov for å snakke sammen, er det viktig å sette grenser: Når er det tid for å være sosial, og når skal man jobbe alene og fokusere på skolearbeidet? Kan man eventuelt bruke begrepene «time» og «friminutt» også hjemme?

Det er ikke tillat å gjøre opptak eller ta skjermbilde av videomøter, verken med lærerne eller andre elever.

Skolens nulltoleranse for mobbing gjelder også på hjemmeskolen. Når barna snakker med en lærer, skal de ikke snakke om andre elever som ikke er med i samtalen. Det samme gjelder når barna snakker med vennene sine. Utestenging og mobbing kan også skje digitalt og er da enda vanskeligere å oppdage. www.brukhue.no og www.dubestemmer.no har mye informasjon og forskjellige opplegg om nettmobbing. Vi vil gjerne at barna hjelper oss å følge godt med og at de kontakter en voksen dersom de oppdager ugrei språkbruk eller dårlig oppførsel i chatten.

Vær bevisst på hva barna deler med andre og snakk gjerne med dem om hva som er privat. Om barnet ditt trenger hjelp til å slette bilder, meldinger, falske profiler eller annet kan dere kontakte www.slettmeg.no som gir veiledning i hvordan dere kan gjøre dette. Hvis dere tror det er snakk om straffbare handlinger som for eksempel identitetstyveri, trusler eller spredning av ulovlig materiale – ta kontakt med politiet (www.medietilsynet.no).

Husk at dette er vårt digitale klasserom. Selv om det er viktig å følge med, ønsker vi at foreldrene holder seg tilbake i selve chatten og lar barna kommunisere med lærerne. Et unntak er de yngste elevene som trenger hjelp til å bruke Teams, og elever med spesielle behov.

Norsis advarer mot cyberkriminalitet: Hvis du får en e-post om Covid-19, kan det være en god sjanse for at det er et forsøk på å lure deg til å slippe inn skadelig programvare på maskinen din. (https://norsis.no/cyberkriminelle-spiller-pa-koronaviruset-for-lure-sine-ofre/).

Vi vil at alle barn på skolen vår skal ha det bra, også når de er hjemme. Hvis dere er bekymret eller lurer på noe angående nettvett, personvern eller annet, kontakt gjerne klasselærerne eller daglig leder.