Plandag for lærerne ved skolen fredag 23.oktober

Det blir plandag for lærerne fredag 23.oktober. Lærerne skal blant annet arbeide med skolens nye læreplaner. Alt vil foregå digitalt, men det blir ingen undervisning fredag, 23. oktober pga. dette.

Skolen holder stengt for 5.-10. klasse.
1., 2., 3. og 4. klasse får tilbud om heldags SFO på Barnebråten/skolen.

Alle elever fra 1.-4. klasse er velkomne uansett om de går på SFO eller ikke.
SFO begynner kl. 8.00 og holder åpent til 16.30. Barna må ha med to matpakker dersom de skal være der hele dagen.

Skyssordningen opprettholdes som vanlig.

SFO telefon:

1.klasse: 483 04 809 2. klasse: 404 15 332 3. klasse: 404 06 688 4. klasse: 474 63 765