Ledig stilling som SFO-leder

Last ned stillingsannonse her

Rudolf Steinerskolen i Oslo søker leder SFO 70-100% stilling

Ved Rudolf Steinerskolen i Oslo er det ledig en 70- 100 % stilling som leder for skolefritidsordningen (SFO), fra 1.januar 2021.

Vi søker etter en kvalifisert person som blir ansvarlig for å lede arbeidet på SFO og vil samarbeide tett med trinnleder og andre ansatte ved skolen.

Det er viktig å se SFO-tilbudet som en del av det steinerpedagogiske tilbudet skolen gir, og det er derfor ønskelig med utdanning i steinerpedagogikk eller bakgrunn fra arbeid med steinerpedagogikk.

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for å lede og koordinere arbeidet på SFO.
 • Ansvar for pedagogisk ledelse, planlegging og oppfølging av aktivitets- og læringsarbeidet på SFO.
 • Økonomi og innkjøp
 • Daglig personalansvar for assistenter.
 • Veilede og følge opp assistenter.
 • Følge opp elever og elevsaker på SFO.
 • Ansvar for samarbeidet med foresatte og assistenter.
 • Møteledelse.
 • Være en pådriver i arbeidet med å forbedre og videreutvikle kvaliteten på SFO.
 • Være med og utvikle et trygt miljø og en positiv kultur.

Kvalifikasjoner:

 • Pedagogisk utdanning på høyskolenivå er en fordel.
 • Utdanning i eller erfaring med steinerpedagogikk er ønskelig.
 • Relevant arbeidserfaring.
 • Gode muntlige og skriftlige ferdigheter i norsk.
 • Digital kompetanse.

Personlige egenskaper:

 • Robust, voksen, sikker og trygg i lederrollen.
 • Strukturert og systematisk med stor arbeidskapasitet.
 • Lojal og ansvarsbevisst.
 • Opptatt av kvalitet.
 • Innsikt og interesse for barn på 1.- 4. trinn.
 • Positiv og god på kommunikasjon med mennesker.

I tillegg til utdanning vil også erfaring og personlig egnethet bli tillagt avgjørende vekt.

Informasjon og søknad

Rudolf Steinerskolen i Oslo er en friskole med ca. 80 ansatte og ca. 470 elever fordelt på 1.-10. trinn. SFO er delt inn i fire avdelinger.

SFO for 1. klasse har beliggenhet i samme lokaler som 1. klasse, på Barnebråten, med egne ansvarspersoner.

Elevene i 2., 3. og 4. klasse har hver sin avdeling med egne ansvarspersoner og lokaler. Gruppene holder til i underetasjen i” Borgen”. Det er mye utendørs lek.

Vi tilbyr:

 • Spennende og utfordrende jobb med en elevmasse som utgjør et meget positivt og flerkulturelt miljø.
 • En hyggelig arbeidsplass i nær tilknytning til offentlig kommunikasjon.
 • Lønn etter avtale
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til trinnleder Irene Rendedal, tlf. 952 82 145 eller daglig leder Petter Moen, tlf. 98898427.

Søknad med CV sendes Rudolf Steinerskolen i Oslo, Pb 25 – Hovseter, 0705 Oslo eller på e-post til post.hovseter@rsio.no  snarest og senest 14.desember 2020. Tiltredelse etter avtale.

Ved tilsetting må gyldig politiattest fremlegges. Aktuelle søkere vil bli kalt inn til intervju.