Ønsker du skoleplass?

Vi har ledige plasser til flere trinn skoleåret 2022-2023.

Ta kontakt med administrasjonen på tlf 21 08 22 00 eller post@rsio.no

Fra og med skolestart høsten 2022 innføres det ny tilskuddsordning med 12 timers gratis sfo på 1.trinn.