Penger til prosjektet «En grønn oase for bærekraft»

Penger til prosjektet «En grønn oase for bærekraft»
HURRA! Vi har fått 375 000 kr fra Sparebankstiftlesen til å transformere skolegården og skolehagen til «en grønn oase for bærekraft». Midlene vil brukes til å etablere bed i skolegården og rundt skolen, innkjøp av redskaper, komposter og jord, og ikke minst til etablering av et så- og planterom. Store og små vil bli involverte i både planleggingen og gjennomføringen og også dere foreldre vil få mange muligheter til å bidra. Jeg gleder meg!
Under kan dere lese utdrag fra søknadsteksten.

Vennlig hilsen Anna Trede, skolehagelærer
 
Hovedmålet for tiltaketÅ utvikle skolen til en praktisk pedagogisk arena for undervisning i bærekraft.Å bli en oase som viser hvordan vi gjennom mange små handlinger kan skape en positiv endring i lokalmiljøet. 
Vårt mål er å bruke den nyeste kunnskapen innen regenerativt hagebruk til å skape en grønn oase, som både bygger opp jordens karbonlag i dypet og menneskene som er involvert, og slik nære håpet om en lys fremtid i oss alle.
 
Hvordan dere vil jobbe med bærekraft i prosjektet?
Bærekraft er essensen av prosjektet. Vi vil la skolegården bli et karbonlager og bygge matjord etter regenerative prinsipper. Tanken er at hele området utenfor skolegårdens gjerder skal bli bed til innsekter, med både stauder og ettårige blomster, løkblomster og selje, slik at det er pollen å finne fra tidlig vår til sein høst. Vi ønsker også å lage ulike typer komposthauger i utkanten av skolegården, for å kunne huse ulike små kryp og værelser.
Hovedfokuset vårt, ved siden av å bygge opp vår egen oase, vil være formidling. Å undervise våre elever og å spre informasjon om det vi gjør utover skolens grenser.
 
Hvorfor det er viktig for nærmiljøet og/eller deres organisasjon at akkurat dere får støtte?
Vi er en gammel skole med en stor drøm å virkelig bidra til en grønnere fremtid. Vår læreplan er basert på å være bærekraftig og at vi har en skolehage. Nå ønsker vi å virkelig få til å virkeliggjøre denne siden av skolen liv og har økt skolehagelærerstillingen fra 40 til 80 prosent. Mange kolleger og ikke minst veldig mange foreldre brenner også for dette. Mange har valgt skolen pga vår grønne profil. Nå ønsker vi å bruke den nyeste kunnskapen innenfor klima og miljø og vise gode løsninger i praksis. Kanskje vi kan bli et sted hvor andre kan komme for å lære?
Det er mange ting vi som enkeltmennesker kan gjøre for kloden vår, mange små valg vi kan ta. Vi ønsker å inspirere og lære våre elever, deres foreldre, våre lærere og naboene våre disse. Som en veletablert skole med lang erfaring med å drive skolehage og mye kompetanse både i kollegiet og hos foreldrene har vi en stor gjennomføringsevne. Vår skolehagelærer har også mye erfaring med å søke, gjennomføre og rapportere prosjekter.
Vi vet at vi vil få til det vi nå planlegger, hvis vi finner midler til det. Vi håper derfor veldig på at vi vil få støtte fra dere. Uten midler utenfra vil det være begrenset hva vi får til, og det vil ikke minst gå veldig mye langsommere.