Skolen tar i bruk Visma Flyt Skole fra skolestart

RSiO har begynt å bruke Visma Flyt Skole som nytt skoleadministrativt system. Foresatte har allerede fått meldinger fra denne tjenesten. Inntil videre vil Visma Flyt Skole stå som avsender, men vi er i dialog med tjenesteutbyderen om å forandre dette til vårt eget navn, slik at alle kjenner igjen meldinger fra skolen umiddelbart.

Hjelp til innlogging med ny @elev.rsio.no-konto

Her kommer en kort veiledning på hvordan man logger inn på den nye @elev.rsio.no-kontoen. Hvis du logger inn fra en nettleser kan det se litt annerledes ut. Gå i så fall hit.

Har du problemer med innlogging, ta kontakt med: Torbjørn Sletta Jacobsen, telefon 41901990

1: Logg ut av den gamle kontoen:
2: Skriv inn nytt brukernavn/epost-adresse i formatet xx0000@elev.rsio.no (som dere fikk på SMS fredag 17. april om morgenen), og velg deretter «Logg på»:

3: Skriv deretter inn passord og velg «Logg på»:

Etter dette vil dere få beskjed om å skrive inn nåværende passord (altså det dere fikk på SMS 17.04), og skrive inn et nytt selvvalgt passord. Denne prosessen gjøres kun én gang.

 

Hvis du bruker nettleser/online-versjonen av Teams, kan det være mer riktig å følge denne veiledningen:
1: Logg ut av den gamle kontoen:

2: Velg «Bruk en annen konto»:

3: Skriv inn nytt brukernavn/epost-adresse i formatet xx0000@elev.rsio.no (som dere fikk på SMS fredag 17. april om morgenen) og velg «Neste»:

4: Skriv deretter inn passord og velg «Logg på»:

Etter dette vil dere få beskjed om å skrive inn nåværende passord (altså det dere fikk på SMS 17.04), og skrive inn et nytt selvvalgt passord. Denne prosessen gjøres kun én gang.

Ved spørsmål, ta kontakt med:

  • Ungdomstrinnet – Torbjørn Sletta Jacobsen, telefon 41901990
  • Barnetrinnet – Antonia Lilie, telefon 92164520

Hvis du vil lese om kjøreregler for bruk av Microsoft Teams, klikk her

Klikk her for en enkel veileder på innholdet i Teams

Forebygging: rus

Ruskonsulent for ungdom

Ruskonsulent for ungdom er et lavterskeltilbud som både ungdom og foreldre kan benytte seg av. Ruskonsulenten jobber med forebygging av rus og kriminalitet i bydel Vestre Aker.

Ruskonsulent for ungdom i Vestre Aker er:

Simen Sandvig
Mobil: 476 34 566
Snapchat: snap.simen
simen.sandvig@bva.oslo.kommune.no
Tilgjengelig på skolen ved behov.

Ta gjerne kontakt enten du er ungdom eller foresatt med bekymringer eller spørsmål knyttet til rus.

Hva kan ruskonsulenten tilby ungdommene?

  • Råd, tips og veiledning.
  • Tilgjengelig på skolen, snapchat og mobil.
  • Informasjon om bruk, skader og konsekvenser ved rusmisbruk.
  • Motivasjonssamtaler for å redusere eller avslutte rusmisbruk.
  • Samtaler og oppfølgingssamtaler.

Hva kan ruskonsulenten tilby foreldre?

Se lenke: ruskonsulent-for-ungdom