2. – 7. klasse

2. – 7. klasse holder til i Flyveien 2, i Borgen. I 2. klasse får elevene en klasselærer som følger klassen i flere år, og som underviser klassen om morgenen fra kl. 09.00 – 11.00. Denne økten kaller vi hovedfag; da fordyper klassen seg i ett av allmennfagene i en periode på 3 – 4 uker. I hovedfag er fortelling og kunstneriske og praktiske virksomheter integrert i skolearbeidet. Etter hovedfag følger et langt friminutt. Deretter har elevene fagtimer i RLE, kroppsøving, språk m.m.

På barnetrinnet begynner undervisningen med kunstneriske og praktiske gjøremål: Vi hopper, klapper og teller – før vi regner, – og maler og tegner bokstaver – før vi skriver og leser. Vi spikker og skrur – for å forstå.

I undervisningen legger vi til rette for en vei fra erfaring til forståelse, og forsøker med dette å imøtekomme barnas lærelyst og virketrang, å gi utfordringer for alle i klassen og skape tilhørighet og trygghet for hvert enkelt barn.

Språk

Elevene har to fremmedspråk – engelsk og tysk – fra 2. klasse. Vi legger vekt på en musisk tilnærming til språkene gjennom sang og bevegelse, dramatisering og dikt.

Skolehage, leirskole og andre aktiviteter

På Øverland gård i Bærum har vi skolehage som drives økologisk. Elevene reiser dit flere ganger hver vår og høst. De sår, steller og høster blomster og nyttevekster, og dette arbeidet inngår i undervisningen.

I Jotunheimen har vi vår egen leirskole, Soleggen, som ligger ca. 1 mil fra Lom. Hit drar elevene på klassetur i 6. og 8. klasse. Også andre Steinerskoler benytter Soleggen.

Musikk- og kulturskole

Alle elever er velkommen til å delta i skolens jentekor, strykeorkesteret og korpset Gjallarhorn. Øvelsene foregår etter skoletid for de store elevene og i fritidshjemtiden for de yngste.

Klassen og foreldrene

Klassefellesskapet danner grunnlaget for elevenes trivsel, læring og vekst og er en bærebjelke i skolens liv og organisering. Vi samarbeider tett med foreldrene for å skape trygge rammer for elevene og for å ivareta hvert barn best mulig. Foreldremøter og klasseturer planlegges i fellesskap. Foreldrenes deltakelse i skolens liv gjør det mulig for foreldre og lærere å stå sammen rundt klassen.