Skolefritidsordningen

Samarbeid, samvær og trivsel

De fleste barn som går på skolen, har behov for et trygt og hyggelig sted å være etter endt skoledag, før foreldre kommer fra jobb. SFO er et tilbud for å imøtekomme dette behovet.

SFO er en viktig arena for barns utforsking, lek, sosiale samspill og etablering av vennskap – med de gleder og utfordringer det fører med seg. Barnas samvær på fritidshjemmet blir en erstatning for det barnefellesskapet som før utspilte seg blant «barna i gata».

Vi arbeider for trivsel og samspill mellom elevene, tilrettelegger for god lek og samarbeider nært med klasselærere og skolen.

Vi ønsker både å være romslige og tydelige i møte med elevene. Det betyr at vi ønsker et mangfold i barnegruppen der den enkelte skal kunne være seg selv og føle seg trygg, men innenfor rammen av forutsigbare rutiner, klare normer for oppførsel og tydelige voksne. Vi er både opptatt av individet og fellesskapet.

Lokaler og avdelinger

SFO er delt inn i fire avdelinger. SFO for 1. klasse har beliggenhet i samme lokaler som 1. klasse, på Barnebråten i Arnebråtveien 112, med egne ansvarspersoner.

På ”stor-skolen” har 2., 3. og 4. klasse hver sin avdelig med egne ansvarspersoner og lokaler. Gruppene holder til i underetasjen i ”Borgen”. Det er mye utendørs lek.

Innhold

Barnas daglige aktiviteter er å tegne, spille spill, gjøre håndarbeid, spikke, spille ball, hoppe tau, leke i sandkassen og annen utelek.

Vi samles gruppevis rundt et måltid mat der vi tilstreber en varm og hyggelig atmosfære.

Om vinteren benytter vi oss av alt snøen gir av muligheter. Vi aker, tenner bål og lager pinnebrød.

For mange av barna er fritidsaktiviteter som spilletimer, korøvelser eller orkesterøvinger lagt til tiden de oppholder seg på fritidshjemmet. Dette er mulig fordi skolens kor, orkestre og spillelærere har sine aktiviteter på skolens område. Dermed slipper barna å bli fraktet til disse aktivitetene etter at de er kommet hjem.

Kontaktinfo

1. klasse, Barnebråten: 47 45 80 41
2. klasse fritidshjem: 40 41 53 32
3. klasse fritidshjem: 40 40 66 88
4. klasse fritidshjem: 47 46 37 65

Leder og kontaktperson for SFO er Amber Iqbal Khan . Skriftlige henvendelser sendes i Visma Flyt skole eller til sfo@rsio.no

Åpningstider

1. klasse: Morgen fra kl. 08:00 – 09:00. Ettermiddag fra kl. 13:30 – 16:30
2. – 4. klasse: Fra skoleslutt (kl. 13:25) til kl. 16.30. Det er morgenvakt ute fra kl. 08:00 – 09:00.

Det tilbys SFO første uken etter skoleslutt i juni, to uker før skolestart i august, samt vinterferie og høstferie. Siste skoledag før juleferien er det ikke fritidshjem.

Innmelding, endring og oppsigelse

De som søker plass i SFO fyller ut søknadsskjema i Visma Flyt skole hjemmeweb: https://skole.visma.com/rsio

Skolebarna meldes på skolefritidsordningen for alle fire årene. Det er anledning til å avslutte tilbudet tidligere. Oppsigelsestiden er en måned.

  • Innmeldingen gjelder ut 4. klasse.
  • Endring av antall dager og oppsigelse av plass kan gjøres med 1 – en – måneds varsel fra den 30. i måneden.
  • Alle som søker plass i SFO får plass, det sendes derfor ikke ut melding om at barnet er tildelt plass.