Velkommen til første skoledag!

Første skoledag i nytt skoleår er mandag 21. august. 7. klasse reiser til Soleggen denne dagen og møter kl. 08.30.  2. – 6. klasse møter kl. 10.00, og 8. og 9. klasse møter kl. 11.00. 10. klasse møter kl. 09.30. Første skoledag blir en kort skoledag. 1. og 2. klasse har ikke SFO denne dagen. 3. og 4. klasse har SFO fra kl. 11.30.

Sommer-SFO for forhåndspåmeldte:
1. klasse holder til på Barnebråten.
2.- 4. klasse holder til på skolen.

I uke 32 og 33 (med unntak av fredag 18. august som er planleggingsdag) er det sommer-SFO for kommende 1. klasse og kommende 2. klasse på Barnebråten fra kl. 08.30-16.30. For kommende 3. og 4. klasse er SFO på skolen.

Vi gjør oppmerksom på at skyss kun gjelder i skolens 190 undervisningsdager og ikke på sommer-SFO.

For kontakt med personalet på Sommer-SFO
Skolen: 991 64 222 (Christian Frantsen)
Barnebråten: 481 88 834 (Ola Høieggen).

 

Velkommen til Rudolf Steinerskolen i Oslo

Rudolf Steinerskolen i Oslo (RSiO) er et pedagogisk alternativ til offentlig skole og har klasser på alle trinn i barneskolen og ungdomsskolen. Elevene kommer fra hele Oslo-området og fra skolens nærmiljø.

Alle som ønsker det kan søke om plass ved Rudolf Steinerskolen i Oslo. Vi holder til på Hovseter, nær T-bane og buss

Har du spørsmål er du velkommen til å ta kontakt!

 

Kontakt oss:

Rudolf Steinerskolen i Oslo
Besøksadresse:
Flyveien 2
Postadresse: Postboks 25 Hovseter, 0705 Oslo
E-post: post.hovseter@steinerskolen.no
Tlf.: 21 08 22 00

Aktuelt

Høstmarkedet 2017

Lørdag 23. september kl. 12.00 - 16.00

Les mer …

Om Steinerskolene og vaksine

Viktig lesing om Steinerskolene og vaksinering

Brosjyre om 6-åringene fra Steinerskoleforbundet

"La barn være barn - Velkommen til skolestart!"

Les mer …

Vil du studere på Steinerhøyskolen?

Hvis du skal studere, er dette kanskje interessant for deg

Les mer …

11 gode grunner til å velge Steinerskolen

Brosjyre utarbeidet av Steinerskoleforbundet