Ungdomstrinnet

På Rudolf Steinerskolen i Oslo ønsker vi å skape en allsidig, engasjerende og godt strukturert ungdomsskole.

I ungdomstiden våkner en kritisk sans hos elevene. Autoriteter står for fall, og de unge begynner å stille spørsmål ved det bestående. Denne kritiske sansen ser vi på som en ressurs som vi ønsker å imøtekomme gjennom fagene. Vårt mål er at ny kunnskap skal vekke undring og bidra til å utvikle selvstendig tenkning og sunn dømmekraft hos elevene.

Kontakt oss:

Rudolf Steinerskolen i Oslo
Besøksadresse:
Flyveien 2
Postadresse: Postboks 25 Hovseter, 0705 Oslo
E-post: post.hovseter@steinerskolen.no
Tlf.: 21 08 22 00