Nettvett og digital kompetanse

Snarveier
Skolens bruk av Microsoft Teams og andre digitale plattformer | Andre tips og lenker | Anbefalinger fra barnevakten.no | Nettsteder om trygg bruk av internett | Norsis’ anbefalinger mot cyberkriminalitet

Skolens bruk av Microsoft Teams og andre digitale plattformer

Teams kan betraktes som en digital skole, og de ulike teamene som er opprettet i Teams betraktes som klasserom. Det er verdt å merke seg at skolens ordensreglement ligger til grunn også i de digitale klasserommene.

Kjøreregler for bruk av Teams i skolen

Ordensregler
Teams kan betraktes som en digital skole, og de ulike gruppene (team) som er opprettet i Teams betraktes som klasserom. Skolens ordensreglement ligger til grunn også i de digitale klasserommene.

Nedenfor står noen få retningslinjer for bruk av Teams. Både foreldre, lærere og elever skal forholde seg til disse.

Generell bruk

 • Skolens Teams skal kun brukes som en skoleplattform.
 • Klasseregler settes av klasselærer og skal følges av alle.
 • Vis nettvett. Snakk med og ikke om andre.
 • Privat kommunikasjon elever imellom skal foregå på andre plattformer.

Møtedeltakelse
Med møte menes all direkte kommunikasjon på Teams, mellom lærer og elev og mellom elev og elev, uavhengig av om det er video, tekst eller lyd. Det skal være greit og trygt for alle i klassen å være på Teams.

 • Det er ikke tillatt å gjøre opptak eller ta skjermbilde av videomøter, verken med lærerne eller andre elever.
 • Det er lærer som oppretter møter og gruppechatter. Alle elever skal forlate møter og gruppechatter etter møtet.

Ta pauser
På samme måte som skolen har friminutt som arena for sosial omgang, bør også elevene få friminutt når de jobber med skolearbeid hjemmefra. Foreldre kan bidra til at eleven skiller mellom «time» og «friminutt», hvis dette ikke er fastsatt av lærer på forhånd.

Husk at plattformen er elevens digitale klasserom.
Selv om det er viktig å følge med, ønsker vi at foreldrene holder seg tilbake i selve chatten og lar barna kommunisere med lærerne. Unntak er de yngste elevene, og elever med spesielle behov som trenger hjelp til å bruke Teams eller andre kanaler.

Her finner du andre tips og lenker som er nyttige i barnets digitale hverdag:

Foreldre og andre foresatte bør sette seg godt inn i innholdet på denne siden, slik at de kan hjelpe barna med å håndtere den nye digitale hverdagen. Vi anbefaler å ha jevnlige samtaler med barna om personvern og nettvett og hvordan de har det når de snakker sammen digitalt.

Barnevakten.no

Barnevakten.no tilbyr opplæring i nettvett for barn. De anbefaler også å sjekke de nedenstående sidene:

 • Redd barna
  Barn har rett til å bruke nettet på en trygg og positiv måte. Som voksen har du ansvar for å støtte og veilede barn til å lære seg godt nettvett.
 • Du bestemmer (dubestemmer.no)
  En felles satsing for å øke barn og unges bevissthet omkring digitale medier (samarbeid mellom Datatilsynet, Teknologirådet og Senter for IKT i utdanningen):
 • Medietilsynet (medietilsynet.no)
  Temaside om barn og medier.
 • «Bruk Hue!» (brukhue.com)
  En felles nasjonal kampanje mot digital mobbing for ungdomsskoleelever (samarbeid mellom Røde Kors, Telenor, Barnevakten.no og Medietilsynet)
 • «Slett meg» (slettmeg.no)
  En nettside med råd om hvordan få slettet uønskete bilder, tekst m.m på nettet.

Til oversikt

Andre nettsteder om trygg bruk av internett

 • IKT for elever
  Denne siden har en egen del om internett som er interaktiv.
 • Personvernskolen
  Personvernskolen er et nettsted for deg som ønsker hjelp til fortolkning av personopplysnings-loven og -forskriften. Her finner du forklaringer til paragrafene i loven, samt spørsmål og svar relatert til behandling av personopplysninger.
 • Nettvett.no
  Nettsted hvor du finner informasjon, råd og veiledning om sikker bruk av Internett. Informasjon og hjelp om blant annet surfing, e-post, brannmur, spam, virus, fildeling, chatting, e-handel, beskyttelse mot tap og ødeleggelse, uønsket innsyn i egen informasjon og beskyttelse mot angrep utenfra. Prøv hva du kan i et eget nettspill.
 • Trygg Bruk
  Medietilsynets prosjekt for arbeid med digitale medier og barn.Trygg bruks primæroppgave er å være det nasjonale koordineringsorganet for arbeid med trygg bruk av digitale medier for barn og unge i Norge.

Til oversikt

Cyberkriminalitet

Norsis advarer mot cyberkriminalitet. Vær særlig oppmerksomme på dette i koronaperioden. Hvis du for eksempel får en e-post om Covid-19, kan det være en god sjanse for at det er et forsøk på å lure deg til å slippe inn skadelig programvare på maskinen din. Gå direkte til siden som omhandler koronaperioden

Til oversikt

Skolens nulltoleranse for mobbing gjelder også på hjemmeskolen. Når barna snakker med en lærer, skal de ikke snakke om andre elever som ikke er med i samtalen. Det samme gjelder når barna snakker med vennene sine. Utestenging og mobbing kan også skje digitalt og er da enda vanskeligere å oppdage. Brukhue.no og Dubestemmer.no har mye informasjon og forskjellige opplegg om nettmobbing. Vi vil gjerne at barna hjelper oss å følge godt med og at de kontakter en voksen dersom de oppdager ugrei språkbruk eller dårlig oppførsel i chatten.

Vær bevisst på hva barna deler med andre og snakk gjerne med dem om hva som er privat. Om barnet ditt trenger hjelp til å slette bilder, meldinger, falske profiler eller annet kan dere kontakte www.slettmeg.no som gir veiledning i hvordan dere kan gjøre dette. Hvis dere tror det er snakk om straffbare handlinger som for eksempel identitetstyveri, trusler eller spredning av ulovlig materiale – ta kontakt med politiet (www.medietilsynet.no).

Vi vil at alle barn på skolen vår skal ha det bra, også når de er hjemme. Hvis dere er bekymret eller lurer på noe angående nettvett, personvern eller annet, ta kontakt med klasselærerne eller daglig leder.

Til oversikt