Nyheter

Penger til prosjektet «En grønn oase for bærekraft»

Penger til prosjektet «En grønn oase for bærekraft»
HURRA! Vi har fått 375 000 kr fra Sparebankstiftlesen til å transformere skolegården og skolehagen til «en grønn oase for bærekraft». Midlene vil brukes til å etablere bed i skolegården og rundt skolen, innkjøp av redskaper, komposter og jord, og ikke minst til etablering av et så- og planterom. Store og små vil bli involverte i både planleggingen og gjennomføringen og også dere foreldre vil få mange muligheter til å bidra. Jeg gleder meg!
Under kan dere lese utdrag fra søknadsteksten.

Vennlig hilsen Anna Trede, skolehagelærer
 
Hovedmålet for tiltaketÅ utvikle skolen til en praktisk pedagogisk arena for undervisning i bærekraft.Å bli en oase som viser hvordan vi gjennom mange små handlinger kan skape en positiv endring i lokalmiljøet. 
Vårt mål er å bruke den nyeste kunnskapen innen regenerativt hagebruk til å skape en grønn oase, som både bygger opp jordens karbonlag i dypet og menneskene som er involvert, og slik nære håpet om en lys fremtid i oss alle.
 
Hvordan dere vil jobbe med bærekraft i prosjektet?
Bærekraft er essensen av prosjektet. Vi vil la skolegården bli et karbonlager og bygge matjord etter regenerative prinsipper. Tanken er at hele området utenfor skolegårdens gjerder skal bli bed til innsekter, med både stauder og ettårige blomster, løkblomster og selje, slik at det er pollen å finne fra tidlig vår til sein høst. Vi ønsker også å lage ulike typer komposthauger i utkanten av skolegården, for å kunne huse ulike små kryp og værelser.
Hovedfokuset vårt, ved siden av å bygge opp vår egen oase, vil være formidling. Å undervise våre elever og å spre informasjon om det vi gjør utover skolens grenser.
 
Hvorfor det er viktig for nærmiljøet og/eller deres organisasjon at akkurat dere får støtte?
Vi er en gammel skole med en stor drøm å virkelig bidra til en grønnere fremtid. Vår læreplan er basert på å være bærekraftig og at vi har en skolehage. Nå ønsker vi å virkelig få til å virkeliggjøre denne siden av skolen liv og har økt skolehagelærerstillingen fra 40 til 80 prosent. Mange kolleger og ikke minst veldig mange foreldre brenner også for dette. Mange har valgt skolen pga vår grønne profil. Nå ønsker vi å bruke den nyeste kunnskapen innenfor klima og miljø og vise gode løsninger i praksis. Kanskje vi kan bli et sted hvor andre kan komme for å lære?
Det er mange ting vi som enkeltmennesker kan gjøre for kloden vår, mange små valg vi kan ta. Vi ønsker å inspirere og lære våre elever, deres foreldre, våre lærere og naboene våre disse. Som en veletablert skole med lang erfaring med å drive skolehage og mye kompetanse både i kollegiet og hos foreldrene har vi en stor gjennomføringsevne. Vår skolehagelærer har også mye erfaring med å søke, gjennomføre og rapportere prosjekter.
Vi vet at vi vil få til det vi nå planlegger, hvis vi finner midler til det. Vi håper derfor veldig på at vi vil få støtte fra dere. Uten midler utenfra vil det være begrenset hva vi får til, og det vil ikke minst gå veldig mye langsommere.

Vikarassistenter på barnetrinnet ønskes

Barnetrinnet på Rudolf Steinerskolen i Oslo, søker assistentvikarer til korte og lange oppdrag. 

Vi ønsker oss voksne medarbeidere som har erfaring fra arbeid med barn i barnesolealder. Alle som er interesserte oppfordres til å søke. Tiltredelse snarest. 

For mer informasjon kan du kontakte skolen på e-post post@rsio.no 

Søknad sendes til Rudolf Steinerskolen, Postboks 25 Hovseter, 0705 Oslo eller på e-post til post@rsio.no eller fabricio.viscardi@rsio.no 

Ringevikarer ønskes

Rudolf Steinerskolen i Oslo søker ringevikarer og vikarer til SFO og skole.

Vi søker etter en blid og kvikk medarbeider som kan være ringevikar. Du må kunne møte på relativt kort varsel, være fleksibel i forhold til hvilke barn og voksne du må jobbe sammen med, og være en positiv bidragsyter for både barna og de voksne.

Som ringevikar kan du enkelte uker jobbe hver dag, og andre uker ingenting. Dette vil variere ut fra vårt behov.

Arbeidsoppgaver

Vikar i klasser og på SFO.

Kvalifikasjonar

 • Ha fylt 18 år
 • Gjerne håndarbeidskyndig
 • Beherske norsk på et godt nivå. Du bør ha bestått språktest B1.
 • Være flink med barn
 • Vi legger vekt på fleksibilitet.

Personlege egenskaper

 • samarbeid, fleksibilitet, kreativitet og serviceinnstilling
 • å jobbe målrettet og resultatorientert
 • å gi og ta imot veiledning
 • å arbeide selvstendig og strukturert

Kontaktinformasjon

 • Kristine Ellingsve tlf: 458 19 496
 • Fabricio Viscardi tlf: 454 38 846

Arbeidssted

Flyveien 2

0770 Oslo

Søk på stillingen: post@rsio.no

Hjelp til innlogging med ny @elev.rsio.no-konto

Her kommer en kort veiledning på hvordan man logger inn på den nye @elev.rsio.no-kontoen. Hvis du logger inn fra en nettleser kan det se litt annerledes ut. Gå i så fall hit.

Har du problemer med innlogging, ta kontakt med: Torbjørn Sletta Jacobsen, telefon 41901990

1: Logg ut av den gamle kontoen:
2: Skriv inn nytt brukernavn/epost-adresse i formatet xx0000@elev.rsio.no (som dere fikk på SMS fredag 17. april om morgenen), og velg deretter «Logg på»:

3: Skriv deretter inn passord og velg «Logg på»:

Etter dette vil dere få beskjed om å skrive inn nåværende passord (altså det dere fikk på SMS 17.04), og skrive inn et nytt selvvalgt passord. Denne prosessen gjøres kun én gang.

 

Hvis du bruker nettleser/online-versjonen av Teams, kan det være mer riktig å følge denne veiledningen:
1: Logg ut av den gamle kontoen:

2: Velg «Bruk en annen konto»:

3: Skriv inn nytt brukernavn/epost-adresse i formatet xx0000@elev.rsio.no (som dere fikk på SMS fredag 17. april om morgenen) og velg «Neste»:

4: Skriv deretter inn passord og velg «Logg på»:

Etter dette vil dere få beskjed om å skrive inn nåværende passord (altså det dere fikk på SMS 17.04), og skrive inn et nytt selvvalgt passord. Denne prosessen gjøres kun én gang.

Ved spørsmål, ta kontakt med:

 • Ungdomstrinnet – Torbjørn Sletta Jacobsen, telefon 41901990
 • Barnetrinnet – Antonia Lilie, telefon 92164520

Hvis du vil lese om kjøreregler for bruk av Microsoft Teams, klikk her

Klikk her for en enkel veileder på innholdet i Teams

Forebyggende ungdomsteam

Forebyggende ungdomsteam

Er et frivillig lavterskel tilbud for ungdommer mellom 12-22 år og foreldre. Det vil si at du kan ta kontakt med oss dersom du ønsker hjelp eller lurer på noe. FUT er tilstede både på dag- og kveldstid, på de arenaene hvor ungdommene er. Ungdom kan snakke med oss om alt for eksempel om skole, venner og familie, tanker, følelser, rus og lignende. Vi har taushetsplikt.

På Steinerskolen skole er det Kjetil Hansen Rynning (Utekontakt) fra FUT som er her hver tirsdag for ungdommene og skolen.

Kontaktinformasjon:

Teamtelefon: 940 12 738
E-post: fut@bva.oslo.kommune.no
Instagram: @fut.vestreaker

Hva kan FUT tilby ungdommene?

 • Følge ungdommen opp i forbindelse med skole, jobb og fritid
 • Gir råd, støtte, veiledning og oppfølging
 • Kan veilede og hjelpe ungdom i vanskelige situasjoner
 • Hjelp til å komme i kontakt med andre
 • Gi råd om dine og andres rusproblemer
 • Kan samarbeide tverrfaglig med andre i bydelen

Ruskonsulent for ungdom

Er den del av Forebyggende ungdomsteam som både ungdommene og foreldre kan benytte seg av. Ruskonsulent for ungdom er på skolen ved behov og i samarbeid med utekontaktene. Fokus er på forebygging av rus og kriminalitet i bydel Vestre Aker.

Kontaktinformasjon:

Ruskonsulent for ungdom i Vestre Aker er Lars Borge.
Telefon: 476 34 566
E-post: lars.borge@bva.oslo.kommune.no

Hva kan ruskonsulenten for ungdom tilby ungdommene?

 • Råd, tips og veiledning
 • Kan komme til skolen, møtes ved felting og/eller telefon
 • Informasjon om bruk, skader og konsekvenser ved rusbruk
 • Motivasjonssamtaler for å redusere eller avslutte rusbruk
 • Samtaler og oppfølgingssamtaler