Lokale fagplaner

Barnetrinnet:

Astronomi
Biologi
Engelsk
Eurytmi
Fysikk
Geografi
Historie
Kroppsøving
Håndverksfag
Matematikk
Musikk
Norsk
Religion og livssyn
Samfunnslære
Tysk

Ungdomstrinnet:

Astronomi
Biologi
Data og digitale verktøy
Drama
Engelsk
Engelsk fordypning
Eurytmi
Fransk
Fysikk
Geografi
Historie
Religion og livssyn
Kjemi
Kroppsøving
Håndverksfag
Kunsthistorie
Mat og helse
Matematikk
Musikk
Norsk
Samfunnslære
Tysk

Skolens lokale fagplaner er utarbeidet med utgangspunkt i steinerskolenes sentrale læreplanverk. Les mer om denne her