Pedagogikk


Steinerskolen er godkjent som et pedagogisk alternativ med egne læreplaner. Skoledagen veksler mellom konsentrert lytting og selvstendig arbeid, klasserom- og verkstedsundervisning, alvor og humor.

I undervisningen legger vi vekt på:

Fortellingen – muntlig formidling av lærestoffet. I den daglige fortellerstunden forteller læreren eventyr og fabler de første årene, senere om mytologi, historie, geografi og samfunn. Fortellingen er rammen som gir fagene sammenheng og mening. Fortellingene endrer seg med elevene, og følger deres utvikling fra en billedlig og barnlig bevissthet til en begrepsorientert og rasjonell tenkning.

Kunstnerisk og håndverksmessig virksomhet. Lærestoffet fordypes gjennom maling, tegning, håndverk, drama, sang og bevegelse. Skoledagen er fylt med praktisk og kunstnerisk aktivitet i tilknytning til undervisningen i allmennfagene. De første årene brukes lek med tall og rytmer som innfallsport til matematikk; tegning og maling er innfallsport til bokstavene, skriftspråket, lesing og skriving

God rytme i timen, dagen og uken. Vi forsøker å finne frem til en rytme i undervisningen som understøtter læreprosessen, som gir arbeidsglede og som gjør det mulig å arbeide i lengre tid av gangen.

Til steinerskolens læreplaner (på steinerskolen.no, ekstern side)