Foreldrebetaling

Rudolf Steinerskolen i Oslo er en privat stiftelse. Skolens driftsomkostninger dekkes av staten (85 %) og av bidrag fra foreldrene (15 %).

Gjeldende satser for foreldrebetalingen (april 2021):

Ett barn i 1. – 7.klasse: kr. 32 650 pr. år fordelt på 10 terminer (kr. 3 265 pr. mnd.)
Ett barn i 8. – 10. klasse: kr. 34 140 pr. år fordelt på 10 terminer (kr. 3 414 pr. mnd.)

Det gis søskenmoderasjon:

2 barn: 4 272 pr. mnd.
3 barn (eller fler): 4 860 pr. mnd.

Det kan søkes om redusert foreldrebetaling. Søknaden sendes innen 1. juli for påfølgende skoleår. Bekreftelse på husstandens samlede inntekt må vedlegges (siste skatteoppgjør). Skolen kan dessverre ikke gå inn på deling av fakturaer. Søskenmoderasjonen bortfaller hvis foreldre ønsker å betale for hvert sitt barn. Søknaden sendes til post@rsio.no

Gjeldende satser for SFO:

Hel plass: kr. 28 840 pr. år fordelt på 10 terminer (kr. 2 884 pr. mnd. i 10 mnd.).
Halv plass: kr. 14 420 pr. år fordelt på 10 terminer (kr. 1 442 pr. mnd. i 10 mnd.).
Det er ingen søskenmoderasjon på SFO.

Oppsigelsestid

Oppsigelse av skoleplass må skje skriftlig med én hel måneds varsel. Utmeldingsskjema lastes ned under skjemaer og sendes til skolens administrasjon. En oppsigelse som f.eks leveres 28.november vil gjelde fra 1. desember, og det må da betales skolepenger for desember.