Foreldrebetaling

Rudolf Steinerskolen i Oslo er en privat stiftelse. Skolens driftsomkostninger dekkes av staten (85 %) og av bidrag fra foreldrene (15 %).

Gjeldende satser for foreldrebetalingen (mai 2023):

Ett barn i 1. – 4.klasse: kr. 34 000 pr. år fordelt på 10 terminer.

Ett barn i 5. – 7.klasse: kr 35 000 pr. år fordelt på 10 terminer.

Ett barn i 8. – 10. klasse: kr. 36 160 pr. år fordelt på 10 terminer.

Det gis søskenmoderasjon:

2 barn: kr 4 631,- pr. mnd.
3 barn (eller fler): kr 5258,-pr. mnd.

Det kan søkes om redusert foreldrebetaling. Søknaden sendes innen 1. juli for påfølgende skoleår. Bekreftelse på husstandens samlede inntekt må vedlegges (siste skatteoppgjør). Skolen kan dessverre ikke gå inn på deling av fakturaer. Søskenmoderasjonen bortfaller hvis foreldre ønsker å betale for hvert sitt barn. Søknaden sendes til post@rsio.no

Gjeldende satser for SFO:

Hel plass: kr. 30.596 pr. år fordelt på 10 terminer.
Halv plass: kr. 15.298 pr. år fordelt på 10 terminer.
Det er ingen søskenmoderasjon på SFO.

Fra og med skolestart høsten 2022 innføres det ny tilskuddsordning med 12 timers gratis sfo på 1.trinn. Skoleåret 2023-2024 vil ordningen gjelde i tillegg for 2.trinn.

Oppsigelsestid

Oppsigelse av skoleplass må skje skriftlig med én hel måneds varsel. Utmeldingsskjema lastes ned under skjemaer og sendes til skolens administrasjon. En oppsigelse som f.eks leveres 28.november vil gjelde fra 1. desember, og det må da betales skolepenger for desember.