Foreldrebetaling

Rudolf Steinerskolen i Oslo er en privat stiftelse. Skolens driftsomkostninger dekkes av staten (85 %) og av bidrag fra foreldrene (15 %).

Fra mai 2017 gjelder følgende satser for foreldrebetalingen:

Ett barn i 1. – 4. klasse: kr. 25 550 pr. år fordelt på 10 terminer (kr. 2 550 pr. mnd.)
Ett barn i 5. – 7. klasse: kr. 27 500 pr. år fordelt på 10 terminer (kr. 2 750 pr. mnd.)
Ett barn i 8. – 10. klasse: kr. 29 500 pr. år fordelt på 10 terminer (kr. 2 950 pr. mnd.)

Det gis søskenmoderasjon:

2 barn: kr. 3 750 pr. mnd. i 10 mnd.
3 barn (eller flere): kr. 4 150 pr. mnd. i 10 mnd.

Nåværende inntektsbaserte satser for redusert foreldrebetaling beholdes.

Det kan søkes om redusert foreldrebetaling. Søknaden sendes innen 1. juni for påfølgende skoleår. Bekreftelse på husstandens samlede inntekt må vedlegges (siste ligningsattest). Skolen kan dessverre ikke gå inn på deling av fakturaer. Søskenmoderasjonen bortfaller hvis foreldre ønsker å betale for hvert sitt barn. Send søknad til Rudolf Steinerskolen i Oslo, Postboks 25 Hovseter, 0705 Oslo. Merk konvolutten «foreldrebetaling».

Satsene for SFO er:
Hel plass: kr. 25 500 pr. år fordelt på 10 terminer (kr. 2 550 pr. mnd. i 10 mnd.).
Halv plass: kr. 12 750 pr. år fordelt på 10 terminer (kr. 1 275 pr. mnd. i 10 mnd.).

Det er ingen søskenmoderasjon eller redusert betaling på SFO.

Om materialer og utstyr