Foreldrebetaling

Rudolf Steinerskolen i Oslo er en privat stiftelse. Skolens driftsomkostninger dekkes av staten (85 %) og av bidrag fra foreldrene (15 %).

Gjeldende satser for foreldrebetalingen (mai 2018):

Ett barn i 1. – 7. klasse: kr. 30 040 pr. år fordelt på 10 terminer (kr. 3 004 pr. mnd.)
Ett barn i 8. – 10. klasse: kr. 32 185 pr. år fordelt på 10 terminer (kr. 3 219 pr. mnd.)

Det gis søskenmoderasjon:

2 barn: 3 950 pr. mnd.
3 barn (eller fler): 4 450 pr. mnd.

Nåværende inntektsbaserte satser for redusert foreldrebetaling beholdes.

Det kan søkes om redusert foreldrebetaling. Søknaden sendes innen 1. juli for påfølgende skoleår. Bekreftelse på husstandens samlede inntekt må vedlegges (siste ligningsattest). Skolen kan dessverre ikke gå inn på deling av fakturaer. Søskenmoderasjonen bortfaller hvis foreldre ønsker å betale for hvert sitt barn. Send søknad til Rudolf Steinerskolen i Oslo, Postboks 25 Hovseter, 0705 Oslo. Merk konvolutten «foreldrebetaling».

Gjeldende satser for SFO:

Hel plass: kr. 26 200 pr. år fordelt på 10 terminer (kr. 2 620 pr. mnd. i 10 mnd.).
Halv plass: kr. 13 100 pr. år fordelt på 10 terminer (kr. 1 310 pr. mnd. i 10 mnd.).
Det er ingen søskenmoderasjon eller redusert betaling på SFO.