Kontakt oss

Rudolf Steinerskolen i Oslo

Postadresse: Pb 25 – Hovseter, 0705 Oslo
Besøksadresse: Flyveien 2, 0770 Oslo
Telefon: 21 08 22 00
E-post: post.hovseter@steinerskolen.no
Ansvarlig redaktør: Ivar Smit

Kart:

Ansatte

Administrasjonen skoleåret 2018/19

Daglig leder
Ivar Smit
E-post: ivar.smit@steinerskolen.no
Tlf. 21 08 22 01
Kontor i 2. etasje i Urbygningen.

Leder for administrasjon og personal
Cathrine Geelmuyden Ødegaard
E-post: cathrine.odegaard@steinerskolen.no
Tlf: 21 08 22 00
Kontor i 2. etasje i Urbygningen.

Ledere for barnetrinnet
Cecilie Nøstvik
E-post: cecilie.nostvik@steinerskolen.no
Tlf: 21 08 22 04
Kontor i Borgen.

Gro Gulbrandsen
E-post:gro.gulbrandsen@steinerskolen.no
Tlf: 21 08 22 04
Kontor i Borgen.

Leder for ungdomstrinnet
Stephanie Nordrum
E-post: stephanie.nordrum@steinerskolen.no
Tlf: 21 08 22 03
Kontor i 2. etasje i Urbygningen.

Sekretær grunnskolen
Linda Hansen
E-post: linda.hansen@steinerskolen.no
Tlf: 21 08 22 06
Kontor i Borgen.

Sekretær ungdomstrinnet
Brita Fernander
E-post: brita.fernander@steinerskolen.no
Tlf: 21 08 22 19
Kontor i 2. etasje i Urbygningen.
Til oversikt

Regnskap og foreldrebetaling

Accountor Bærum AS
May Eckhoff
E-post: may.eckhoff@accountor.no
Tlf: 23 20 92 15
Til oversikt

Lærere

For informasjon om lærere, se Sekkepostens håndbok.

Spes. ped. koordinatorer

For ungdomstrinnet
Anne-Christine Schlenker-Bø
E-post: anne-christine.schlenker-bo@steinerskolen.no
Tlf: 21 08 22 09
Kontor i 2. etasje i Urbygningen.

For barnetrinnet
Gro Sørby
E-post: gro.sorby@steinerskolen.no
Tlf: 21 08 22 08
Kontor i Borgen.
Til oversikt

Skolehelsetjenesten

Lege Arne Enge
For timeavtale, ta kontakt med helsesøster.
Tlf: 23 47 64 46
E-post: arne.enge@bva.oslo.kommune.no
Kontortid:
Mandag kl. 08.00-12.45

Helsesykepleier Sylvi Zachariassen
E-post: sylvi.zachariassen@bva.oslo.kommune.no
Tlf: 23 47 64 46
Kontor i Borgen
Kontortid:
Mandag kl. 08.00-15.00
Onsdag kl. 08.00 – 12.00.

Helsesykepleier på ungdomtrinnet Lene Barth
E-post: lene.barth@bva.oslo.kommune.no
Tlf: 901 55 998
Tilstede én dag i uken. Kontor i 2. etasje i Urbygningen.

Til oversikt

Tannhelsetjenesten

Rudolf Steinerskolen i Oslo står oppført under:
Tannklinikken Huseby
Sørkedalsveien 148, 3. etg.
E-post: huseby@hel.oslo.kommune.no
0754 Oslo
Tlf: 22 70 37 80
Til oversikt

Vaktmester

Drago Bergholt
E-post: drago.bergholt@steinerskolen.no
Mob. 957 35 918
Ansvar for vedlikehold og drift av anlegget.
Til oversikt