Skoleruten

Skoleåret 2017/2018

August

21.08: Første skoledag

September

23.09: Høstmarked
28.09: 90-årsjubileum for Rudolf Steinerskolen

Oktober

02.10 – 6.10: Høstferie (uke 40)

November

25.11 og 26.11: Jule- og Middelaldermarked
27.11: Elevene har fri etter Jule- og Middelaldermarkedet

Desember

21.12: Siste skoledag før juleferien
22.12.2017 – 03.01.2018: Juleferie

Januar

04.01: Første skoledag i 2018

Februar

19.02 – 23.02: Vinterferie (uke 8)

Mars

26.03: Påskeferie (uke 13/14)

April

26.03 – 02.04: Påskeferie
21.04: Utedugnad

Mai

01.05: Fri. Arbeidernes dag
10.05: Fri. Kristi Himmelfartsdag
11.05: Fri. Inneklemt dag
17.05: Fri. Grunnlovsdag
21.05: Fri. 2. pinsedag

Juni

16.06: Innedugnad
23.06: Sommerferie
22.06: Siste skoledag før sommerferien