Skoleruten


Skoleåret 2018/2019

August

20.08: Første skoledag. Det er ikke SFO denne dagen.

September

22.09: Høstmarked.

Oktober

01.10 – 5.10: Høstferie (uke 40). SFO holder åpent, egen påmelding.

November

24.11 og 25.11: Jule- og Middelaldermarked.
26.11: Elevene har fri etter Jule- og Middelaldermarkedet.

Desember

20.12: Siste skoledag før juleferien. Det er ikke SFO denne dagen.
21.12.2018 – 02.01.2019: Juleferie.

Januar

03.01: Første skoledag i 2019.

Februar

18.02 – 22.02: Vinterferie (uke 8). SFO holder åpent, egen påmelding.

Mars

 

April

15.04 – 22.04: Påskeferie (uke 16/17).
23.04: Første skoledag etter påskeferien.
27.04: Utedugnad.

Mai

01.05: Fri. Arbeidernes dag.
17.05: Fri. Grunnlovsdag.
30.05: Fri. Kristi Himmelfartsdag.
31.05: Fri. Inneklemt dag.

Juni

10.06: Fri. 2. pinsedag.
15.06:
Innedugnad.
21.06: Siste skoledag før sommerferien.
22.06: Sommerferie. SFO holder åpent i uke 26, egen påmelding.

Skoleåret 2019/2020

August

19.08: Første skoledag etter sommerferien. SFO holder åpent i uke 32 og 33 med unntak av fredag 16. august (planleggingsdag), egen påmelding til sommer-SFO.

September

20.09: Planleggingsdag.
22.09: Høstmarked (søndag).
30.09 – 4.10: Høstferie (uke 40). SFO holder åpent, egen påmelding.

Oktober

30.09 – 4.10: Høstferie (uke 40). SFO holder åpent, egen påmelding.

Desember

20.12: Siste skoledag før juleferien. Det er ikke SFO denne dagen.
23.12 – 01.01.20: Juleferie.

Januar

23.12 – 01.01.20: Juleferie.
02.01:
Første skoledag i 2020.

Februar

17.02 – 21.02: Vinterferie (uke 8). SFO holder åpent, egen påmelding.

Mars

April

06.04 – 14.04: Påskeferie (uke 15/16).
15.04: Første skoledag etter påskeferien.
25.04: Utedugnad.

Mai

01.05: Fri. Arbeidernes dag.
17.05: Fri. Grunnlovsdag.
21.05: Fri. Kristi Himmelfartsdag.
22.05: Fri. Inneklemt dag.

Juni

01.06: Fri. 2. pinsedag.
13.06:
Innedugnad.
19.06: Siste skoledag før sommerferien.
22.06: Sommerferie. SFO holder åpent i uke 26, egen påmelding.

August

17.08: Første skoledag. Det er ikke SFO denne dagen.