Skoleruten

Skoleåret 2023/2024

August

Mandag 07.08: SFO er åpent, egen påmelding.

Mandag 21.08: Første skoledag etter sommerferien.


September

Lørdag 23.09: Høstmarked.

Fredag 29.09: Siste skoledag før høstferien.


Oktober

Mandag 02.10 – fredag 06.10: Høstferie. SFO er åpent, egen påmelding.

Mandag 09.10: Første skoledag etter høstferien.


November

Lørdag 25. og søndag 26.11: Jule- og middelaldermarked.

Mandag 27.11: Elevene har fri etter Jule- og middelaldermarkedet. SFO er stengt.


Desember

Onsdag 20.12: Siste skoledag før juleferien. SFO er stengt.

Torsdag 21.12 – mandag 01.01: Juleferie. SFO er stengt.


Januar

Tirsdag 02.01: Første skoledag etter juleferien.


Februar

Fredag 16.02: Siste skoledag før vinterferien.

Mandag 19.02 – fredag 23.02: Vinterferie. SFO er åpent, egen påmelding.


Mars

Fredag 22.03: Siste skoledag før påskeferien.

Mandag 25.03 – mandag 01.04: Påskeferie. SFO er stengt.


April

Tirsdag 02.04: Første skoledag etter påskeferien.

Fredag 19.04: Planleggingsdag. Fridag. SFO er stengt.

Mai

Onsdag 01.05: Fridag, Arbeidernes dag.

Torsdag 09.05: Fridag, Kristi Himmelfartsdag.

Fredag 10.05: Fridag, inneklemt dag. SFO er stengt.

Fredag 17.05: Fridag, Grunnlovsdag.

Mandag 20.05: Fridag, 2. pinsedag.


Juni

Fredag 21.06: Siste skoledag før sommerferien. SFO er åpent.