Siste nytt om skolesituasjonen


24.01.2021:

Skolen og SFO er stengt mandag 25. januar og tirsdag 26. januar for alle elever (1.-10. klasse).

Vi trenger disse to dagene til å planlegge og organisere skolen på rødt smittevernnivå. Ledergruppen/beredskapsgruppen har lagt den første rammen for hvordan vi organiserer oss. Kollegiet vil bruke mandag og tirsdag til å klargjøre skolen for en betraktelig mer krevende skolehverdag enn tidligere. Alle vil få mer detaljerte planer fra trinnledere og klasselærere.


17.11.2020:

Viktig informasjon til foreldre og foresatte om skolen på rødt nivå


16.11.2020:

Rødt nivå fra 17.11

Til alle foresatte ved Rudolf Steinerskolen i Oslo

Fra i morgen, tirsdag 17.november vil ungdomskoler i hele byen innføre rødt smittevernnivå.
Vi har satt opp følgende tidsskjema de første dagene:

Tirsdag 17.11

  • Møter kun 10.klasse kl. 10.40 for å gjennomføre tentamen i norsk fordypning og 2. fremmedspråk.
  • 8.klasse og 9.klasse møter ikke på skolen.
  • Skolen trenger dagen til å ferdigstille de siste planene og flytte pulter når flere klasser skal deles.

Onsdag 18.11

 • 8. og 9.klasse møter på skolen til vanlig tid kl. 8.25, og benytter de inngangsdørene de har brukt siden i høst.
 • 10. klasse møter på skolen kl. 8.35. IKKE TIDLIGERE! Dette for å unngå trengsel ved dørene og i korridorer. De bruker den inngangsdøren de pleier.

  Det er økende smittespredning i aldersgruppen 13-19 år i Oslo. Det er derfor viktig at elevene er med på å overholde smittevernreglene, vasker hender, holder avstand til lærerne, unngår fysisk kontakt og lytter til de beskjeder lærerne kommer med.

  Det vil ikke bli teaterforestilling(9b) for foresatt. Den planlagte øvingshelgen lørdag 21.11 og søndag 22.11 er avlyst.

  Fritidsaktiviteter

  Når det gjelder aktiviteter etter skoletid, vil ikke elever fra 13 år og oppover kunne møte hverken til spilletimer eller fellesøvelser i korps, strykeorkester eller kor. Jeg regner med at denne beskjeden også går ut fra de Gjallarhorn, Strykeorkestrene, kor og andre.

  Det vil komme mer informasjon om hvordan vi i praksis vil gjennomføre undervisningen på rødt smittevernnivå i morgen.

  Med vennlig hilsen

  Petter Moen Daglig leder


04.11.2020:

Oppdatert beredskapsplan for smittevern

Ny beredskapsplan for smittevern ble vedtatt på styremøte 3. november. Gå hit for å laste ned.


08.08.2020:

Oppdaterte smittevernregler fra 07.09

Til alle foresatte ved skolen

Det er annerledesdager på skolen. Gult smittevernnivå krever mye, og det tar på å ha oppmerksomheten på begrenset sosial kontakt, vasking av hender, holde avstand til elevene. Å møtes på teams er effektivt, men i lengden utfordrende. Vi savner nærkontakt. Vi savner å møtes. Klasselærere, støttelærere, assistenter, administrasjonen og ledelsen savner å ha full oppmerksomhet på skole, pedagogikk og vanlig daglig drift.

Likevel; under to påfølgende lærermøter kunne vi sette oss ned bak hver vår skjerm og være vitne til Alf Howlid sitt teams-foredrag om tegningens betydning i Steinerpedagogikken. Han knyttet tegningen til barnets utvikling, skisserte på tavlen og på ark for å illustrere tegneteknikker, og kom med eksempler på egne erfaringer i klasserommet. Snart håper jeg vi kan oppleve slike foredrag fra salen eller fra lærerværelset.

I uken som var ble det bestemt å avlyse kjente og kjære arrangementer som høstmarkedet og julemarkedet i sin opprinnelige form. Det er vemodig, men nødvendig. Lokale utbrudd av smitte har den siste tiden vært knyttet til store arrangementer. Komiteene gjør det de kan for å erstatte markedene med digitale varianter.

Alle gjør en fantastisk jobb. Man «strekker seg lang». Mange nærmer seg grensen for det forsvarlige. Ingen teller timer. Ingen klager, men mange er bekymret. Lærere, elever og sikkert foreldre blir hjemme ved minste tegn til sykdom. Det er krevende. Det er krevende når vi har 12 lærere borte en dag. Vikarer står ikke i kø for å trå til når vi trenger det som mest. Ledelsen, kantinemedarbeidere og faglærere trår til ved behov.

Det blir lysere gult

Vi gjør noen endringer i tiltak fra kommende uke. Det blir lysere gult, selv om det går mot mørkere tider. Etter noen uker med skole der vi har fulgt en streng forståelse av gult nivå for smittevern, åpner vi for aktiviteter og fag som til nå har vært stengt.

Følgende gjelder fra og med uke 37:

 • Angående sang i klassen: Vi åpner opp for 10.klassekor og for at Hanne kan ta opp igjen sang i klassene.
 • Angående gym i sal og bruk av garderober: Vi opprettholder utegym frem til over høstferien, både av smittevernhensyn, men også på grunn av brannen som Hovseterhallen var utsatt for. Situasjonen angående det er noe uavklart.
 • Angående matservering. Det åpnes opp for matservering på Barnebråten og SFO fra og med høstferien. Det må tas hensyn til gjeldene retningslinjer for matservering.
 • Kantinen holdes fortsatt stengt.
 • Eurytmi. Fra uke 37 kan klassene ha eurytmi i eurytmisalene.
 • På SFO kan klasser på samme trinn være sammen inne fra og med høstferien. Det vil fortsatt være delte uteområder mellom trinnene.
 • For 4.klasse gjelder dette fra uke 37, for å imøtekomme korpset og strykeorkestrene sine behov for rom til spilletimer med enkeltelever.
 • Elevene møter læreren sin ute ved den inngangen de er tildelt ved starten av dagen og etter hvert friminutt.

Foreldrearbeid

Vi fortsetter med foreldremøter på teams, men det åpnes for å gjennomføre dette på skolen så lenge følgende overholdes:

 • Kun en foresatt fra hvert barn har anledning til å delta.
 • 1-meters-regelen må overholdes.
 • Ingen servering.
 • Alle må vaske eller sprite hendene.
 • Alle tilstedeværende må registreres og skrives opp på en liste før de går inn i rommet.
 • Faglærere vil ikke kunne være med i møtene, kun klasselærer og eventuelt støttelærer.
 • Foreldresamtaler kan gjennomføres på skolen, så lenge det tas hensyn til smittevernregelen, med håndvask og 1 -meters-regelen.
 • Det er fortsatt ikke anledning for foreldre å komme inn i skolens bygninger, utover de arrangerte møtene.

Oppstart av frivillige aktiviteter:

 • Korps, kor, strykeorkestre, spilletimer, foreldrekoret Bivox og teater/sirkus starter opp i uke 37. Alle har egne smittevernregler.
 • Det er ikke anledning til å benytte skolens kjøkkenfasiliteter.
 • Mellom skole/SFO og oppstart av aktivitetene er det noen barn som venter på skolens område. Skolen har det formelle ansvaret for elevene når de oppholder seg på skolens område, selv om skoledagen er over. Barn skal ikke oppholde seg i korridorer, men enten være samlet i Vestibylen eller ute. Vi ber foresatte om å hjelpe barna med å overholde dette, og om mulig være med å ta ansvar for å passe på ved å dele på tilsynet.

Med hilsen fra skolens beredskapsstab

Gro G, Gro S, Irene, Cecilie, Stephanie, Cathrine og Petter

 

 


08.08.2020:

Plan for skolestart, smitteverntiltak høsten 2020.

Velkommen til første skoledag:

Mandag 17. august 2020

Vi ønsker alle elever og foreldre velkommen til første skoledag. Det blir en litt annerledes oppstart enn vi ønsker og er vant med. Skolen skal gjennomføre smitteverntiltak på gult nivå, og kan derfor ikke åpne opp for en felles skoleåpning med mange mennesker samlet i skolegården. Vi må derfor ha oppmøte på ulike tider. Alle vil få en e-post fra skolen i begynnelsen av neste uke om mer detaljer for skoleåpning og smittevern.

Vi ber dere studere planen under for når elevene skal møte og hvor de skal møte:

 • 1a (Humlene)og 1b (Blåklokkene) møter kl. 9.45 på Barnebråten.
  • Vi tillater kun to foresatte per elev.
 • 1c (Nyperosene)og 1d (Marihønene) møtes kl. 11.30 på Barnebråten.
  • Vi tillater kun to foresatte per elev.
 • 2a og 2b møtes kl. 9.30 i Borggården, og skal inn i salen.
 • 2a går inn i salen fra siden, 2b ovenfra.
  • Vi tillater kun to foresatte per elev.
 • 3a, 4a, 5a, 6a og 7a møtes kl. 10.00 i store skolegård.
 • 3b, 4b, 5b, 6b, og 7b møtes kl. 10.30 i store skolegård.
 • Ungdomstrinnet møtes kl. 11.00 i store skolegård, og skal inn i salen.

Klikk her for å laste ned dokumentet.


29.05:2020:

Ny generell plan er sendt ut for de siste ukene før sommerferien.

Her følger skolens plan for hvordan vi legger opp de siste ukene frem mot sommeren og tilpasser oss den reviderte smittevernveilederen og bortfall av 1-metersregelen. Det samme dokumentet ble sendt på epost 29.05.

Åpne dokumentet her.

Den enkelte klasselærer vil komme med konkrete planer tilpasset sin klasse. Klasselærere vil komme med konkrete og spesifikke planer for den enkelte klasse.
Mvh
Petter Moen


Melding sendt ut fredag 08.05, kl 19:38:

Plan og retningslinjer for oppstart av 5. – 10. klasse

Nedenstående lenke går til et PDF-dokument med all info knyttet til oppstart av skolen for 5. – 10. – klasse. MERK: Dokumentet er på flere sider.

Klikk her for å komme til dokumentet


Melding sendt ut onsdag 22.04, kl 20:06:

Info om oppstart av skolen for 1. – 4. klasse 27. april

Nedenstående lenke går til et PDF-dokument med all info knyttet til oppstart av skolen 27. april. MERK: Dokumentet er på flere sider.

Klikk her for å komme til dokumentet


Melding sendt på mail mandag 13.04, kl 18:54:

Hjemmeskolen åpner igjen 15.april

Håper alle har hatt en hyggelig påske, fått samlet krefter og er klar for nye dager med hjemmeskole fra onsdag 15.april.

Som dere tidligere er blitt orientert om planlegger vi åpning av skolen for 1.-4. trinn og SFO fra mandag 27. april.
Dere vil få god orientering om hvordan vi kommer til å gjennomføre dette, med de ulike fysiske tilpasningene vi må gjøre for å hindre smittespredning. Myndighetene har varslet retningslinjer for hvordan dette bør gjøres. Våre egen lokale Ekspertgruppe har hatt ett møte, og planlegger flere. Litt avventende til hvordan retningslinjene blir.
Jeg har også forberedt Huskomiteen og håndverkerne våre om at det kan bli arbeid som må utføres for å tilpasse oss smittevernregler. Blant annet ser de på mulighetene av å sette opp flere vaskeservanter, merking ute og inne og eventuelt flytting av møbler og pulter.

Det er satt opp et ekstraordinært styremøte 15. april for å drøfte skolens situasjon og håndtering i forbindelse med åpningen av skolen.

I morgen tirsdag 14. april får lærere og administrasjon utdelt nye bærbare datamaskiner. Vi ber om elevers og foreldres tålmodighet om det blir noen forsinkelser i forbindelse med pålogging, nye passord osv. Digiflow har jobbet i hele påsken for at dette skal være klart til bruk onsdag. Dette er en liten milepæl for skolen, og vi gleder oss, og håper at alt går bra.

Er det noe dere lurer på i forbindelse med denne informasjonen er det bare å kontakt med en av trinnlederne eller meg.

Mvh
Petter Moen


Melding sendt på mail onsdag 08.04, kl 18:43:

Viktige nyheter til alle foreldre og ansatte

Vi planlegger åpning av skolen og SFO/AKS igjen mandag 27. april for elever på 1.-4. trinn.
Skolen har satt ned en gruppe som skal planlegge hvordan vi skal gjøre dette på bakgrunn av de retningslinjer myndighetene gir. Gruppen ledes av Gro Sørby (se mandat under).

Vi er pålagt å ha forsvarlige smitteverntiltak ved skolen, og er i gang med planleggingen av hvordan vi skal løse dette. Vi venter fortsatt på konkrete råd fra Folkehelseinstituttet som vil komme i den nærmeste fremtid. Når de foreligger vil vår planlegging bli mer konkret og målrettet.

Vi kan overvåke smitteverntiltak hos oss. Det vi imidlertid ikke kontrollerer er elevenes reisevei, og våre elever kommer fra mange bydeler og vi har derfor en annen situasjon enn andre skoler, der de fleste bor i nærmiljøet.

Det planlegges et møte i RSV for å drøfte vår situasjon, og styreleder har innkalt til et ekstraordinært styremøte 15. april for å drøfte det samme, og for gjøre et vedtak om åpning. Alle henvendelser fra myndighetene retter seg mot skoleeier. Hos oss er det styret. Styret skal gjøre en grundig gjennomgang av situasjonen hos oss, samtidig som styret også skal se på de utfordringer som er knyttet til det å drive hjemmeskole over lang tid.

Forberedelse til åpning av skolen
I forbindelse med varslet åpning av skolen 27. april for 1.-4. trinn og SFO/AKS, har skolen opprettet en gruppe som skal forberede tiltak og planer for hvordan vi skal håndtere de første dagene og ukene etter at skolen åpner igjen.

Sammensetning:
Gruppen ledes av leder av ressursteam Gro Sørby, og består forøvrig av:
-lærer og sosionom Adèle Døscher
-lærer på Barnebråten Karna T. Lindström
-spesialpedagog Runa Aase
-faglærer Einar Jansen
-psykolog og leder av RSV Olaf Reisegg
-helsesykepleier Lise Mandal Nilsen.

To sentrale områder i arbeidet:
-Gruppen skal skaffe seg kunnskap om hvilke forholdsregler og hygienetiltak som må på plass, og sette seg inn i
Ekspertgruppens rapport (udir.no).
-Organisere opplæring i smittevern for personalet.
Den skal også foreslå hvordan vi skal håndtere ulike psykososiale utfordringer som kan oppstå etter flere uker med stengt skole.

Tre oppmerksomheter:
-Det skal vies spesiell oppmerksomhet på sårbare grupper av barn, men også hva skolen kan gjøre for å imøtekomme alle elevers behov for å bearbeide opplevelser og erfaringer med hjemmeskole.
-Komme med forslag til hvordan vi skal organisere opplæringen på skolen med hensyn til eventuell deling av klasser, disponering av rom og annet som vedgår opplæringen.

Samarbeid
Gruppen skal om mulig opprette samarbeid med kommunale instanser innen helse, barnevern, PPT og andre.
Gruppen skal være lydhøre for innspill fra foreldrene.

Rapportering
Leder av gruppen rapporterer jevnlig til ledelsen ved skolen.
Gruppen leverer et notat før vi åpner skolen, og fortsetter arbeidet med å overvåke situasjonen så lenge det er behov.

Nettvett og digital kompetanse
Det vil fortsatt foregå hjemmeskole for mange av våre elever. Det er derfor viktig at vi fortsatt er bevisst på hvordan vi skal oppføre oss på nettet.
Vi har laget en egen fane for nettvett og digital kompetanse på vår hjemmeside som vi ber foreldre sette seg godt inn i. Her er det både gode råd for digital adferd og en rekke ressurssider for godt nettvett.

mvh
Petter Moen
daglig leder


Melding sendt ut tirsdag 24.03, kl 17:00:

Skolen er stengt frem til og med 13. april

Under statsministerens tale i dag kl. 16.00, ble det formidlet at de strenge tiltakene for å hindre spredning av koronaviruset blir utvidet til 13. april.
Lærerne jobber hver dag for å gjennomføre opplæring på nye og for de fleste ukjente måter. Læringskurven er bratt. Ledelsen og administrasjonen møtes hver morgen kl. 9.00 på Teams, og drøfter nye tiltak og og vurderer de innspill vi får fra lærerne.
Lærerne rapporterer til trinnlederne om opplegg, planer og aktiviteter, som tar dette videre til ledergruppen. Selv om vi sitter på utallige hjemmekontorer, oppleves det likevel som vi er en skole og ett personale. Det skaper trygghet.
Så vil jeg igjen minne om myndighetenes retningslinjer for å hindre smittespredning, og at man nå skjerper dette inn med at man ikke samles mer enn 5 personer, utenom familierelasjoner.
Mvh
Petter Moen


Melding sendt ut mandag 23.03, kl 13:24:

Skolens elevtelefon

992 96 251 (Hans Henrik) og 454 02 961 (Katinka)

Skolen har opprettet en elevtelefon. Her kan alle elever ringe inn med det de har på hjertet. Denne «Hjertetelefonen» kan benyttes fra kl. 9.00 til 21.00, hver eneste dag.
Elevene kan på denne måten snakke med en annen voksen enn foreldrene om hvordan det er å ha «skole» hjemme. Telefonen er et kontaktpunkt for elever der de kan dele tanker, opplevelser og bekymringer.
Det er barnevernspedagog Katinka Sparre (tlf: 454 02 961) og pedagog Hans Henrik Backer (tlf: 992 96 251) som betjener tjenesten.

mvh
Petter Moen


Melding sendt ut torsdag 19.03, kl 14:07:

SFO i offentlige finanserte skoler får dekket bortfall av foreldrebetaling

I går, onsdag 18.3, fikk vi varsel om at staten vil komme våre skoler i møte slik at vi unngår permitteringer. Stengte barnehager og skoler har økonomiske konsekvenser for både foreldre og barnehager/SFO. Nå har regjeringen bestemt at foreldre skal slippe å betale for barnehage og SFO og at barnehager og SFO i offentlige finansierte skoler skal få dekket bortfall av foreldrebetaling.
(Kilde: regjeringa.no)

mvh
Petter Moen


Melding sendt ut fredag 18.03, kl 10:12:

Til alle foreldre med barn i SFO

Ettersom det ikke er noe SFO-tilbud ved skolen, vil all SFO-fakturering bli innstilt inntil skolen igjen åpner. Alle får trukket fra beløpet for SFO fra og med 13. mars på aprilfakturaen. Kontakt skolen om det er noen spørsmål angående dette. Ettersom vi har plikt til å drive opplæring ved fjernundervisning skal det fortsatt betales skolepenger. Hjemmesiden blir oppdatert med all aktuell informasjon og nyheter som angår skolen. Følg med!
mvh
Petter Moen


Melding sendt fra Steinerskoleforbundet til alle skolene 17.03.2020:

Til alle skolene

Forbundet arbeider opp mot Kd og Udir. Det er en overbelastet situasjon for dem, vi har til nå kun fått nokså generelle svar.

Friskolene har sendt forespørsel angående spesialundervisning, skoledrift, barnehager og SFO, (og internatdrift der det er aktuelt).

Vi avventer konkrete tiltak, hva man kan forvente av økonomisk kompensasjon, og konkrete råd. Udir ved M. Hopland har lovet å holde oss løpende orientert tilsvarende offentlig.

Skolene skal holde stengt frem til 26. mars. Skolene skal fortsette opplæring så langt mulig.

udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/

Skolebidrag og statsstøtte fortsetter som vanlig. Skolen plikter å opprettholde undervisning via nett og lignende. Lærere har ikke fri. Skolene må tilby undervisning/ arbeid på skolen der foreldre har prioriterte oppgaver i samfunnet. (helse, strøm, vann etc).

Angående lærere som får lite å gjøre: skolen/daglig leder kan omdisponere arbeidskraft etter virksomhetens behov innen rimelige grenser. De kan hjelpe til med elevene som må på skolen av ulike grunner. Antagelig smart med små grupper, ev gå tur med noen om gangen.

Spesialundervisning: fortsette så langt mulig med spesiell tilrettelegging for elever med iop. Vi forutsetter at støtten ikke endres. Noter gjerne ned hva dere bruker av ekstra ressurser.

SFO: her er det annerledes, sfo må greie seg med foreldrebetalingene. Når sfo legges ned, vil det antagelig komme til spørsmål om at foreldre ikke ønsker/kan å betale for det.
Det legges kriseplaner i staten for slike situasjoner, men vi har ikke konkrete svar. Friskolene har sendt spørsmål til Udir og Kd angående dette.

I dag har regjeringen lovet å gi full lønn i 20 dager dersom det blir behov for permitteringer. (Deretter blir det dagpenger som gir lavere satser).

Vi håper jo at samfunnet vil normalisere seg innen rimelig tid, og at dere leter etter løsninger som gir alle på skolen så stor trygghet som mulig.

Vi ønsker dere alle lykke til i denne uvanlige situasjonen.

Vennlig hilsen fra Steinerskoleforbundet

Ivar Smit


Melding sendt ut fredag 13.03, kl 18:03 (presisering av forrige melding)

Påmelding for barn dersom du er i samfunnskritisk yrkesgruppe:

Det er opp til arbeidsgivere å vurdere om deres ansatte har arbeid som anses som samfunnskritisk. Rett til tilsyn gjelder bare hvis begge foreldrene har yrker som vurderes å ha kritisk samfunnsfunksjon. Vurdering fra arbeidsgiver må ligge vedlagt påmeldingen. Er man alene om omsorgen for barnet, holder det selvfølgelig at den ene forelderen inngår i denne gruppen.
Samfunnskritisk gruppe defineres slik:
-Styring og kriseledelse
-forsvar
-lov og orden
-helse og omsorg
-redningstjeneste
-IKT-sikkerhet i sivil sektor
-natur og miljø
-forsyningssikkerhet
-vann og avløp
-finansielle tjenester
kraftforsyning
-elektroniske kommunikasjonstjenester
transport
-satellittbaserte tjenester
-apotekene

Påmelding til skje via e-post til petter.moen@steinerskolen.no

mvh
Petter Moen


Melding sendt ut fredag 13.03, kl 16:59

Til foreldre i yrker med kritisk definerte samfunnsfunksjoner:

Skolen vil være bemannet med lærere og assistenter fra kl. 9.00 til kl. 16.30 i tidsrommet 16.3 til 27.3.
Barna må ha med følgende: to matpakker og drikke, tegne- og skrivesaker og de skolebøkene og oppgaver klasselærerne har sendt ut.
Vi vil få understrek at dette er en ordning for foreldre med ekstraordinært behov.

mvh
Petter Moen


Melding sendt ut fredag 13.03, kl 11:13

Oppdatert informasjon:

Skole- og barnehageeiere har ansvar for å sørge for et tilbud til barn av personell i kritiske definerte samfunnsfunksjoner. Utdanningsdirektoratet har på sine hjemmesider lagt utinformasjon hva som faller inn under slike funksjoner. Steinerskolen vil på denne måten informere om at vi gjør det vi kan for å imøtekomme dette samfunnsansvaret, og vil sørge for at vi har ansatte på skolen tilpasset det behovet som oppstår blant våre foreldre.

Mvh
Petter Moen
Daglig leder


Melding sendt ut torsdag 12.03, kl 11:47

Skolen stenges fra fredag 13. mars

Skolen er stengt fra fredag 13. mars på grunn av koronavirus, og vil være stengt til og med fredag 27. mars. Vi følger med på utviklingen, og holder oss oppdatert på myndighetenes anbefalinger.

Ta kontakt med daglig leder om det er noe dere lurer på.
Skolen har fortsatt et ansvar for elevenes opplæring, og vi skal gjøre det vi kan for å sørge for å følge opp arbeidet til den enkelte klasse. Les mail og tekstmeldinger. Klasselærere vil sende nødvendige arbeidsoppgaver osv.

Med vennlig hilsen
Petter Moen

Følg myndighetenes oppdateringer her:

Folkehelseinstituttets anbefalinger
Info fra Oslo Kommune
Info fra Helsedirektoratet

Elevene har rett til å få opplæring, og det er skoleeiers ansvar å sørge for at elevene får dette. Du kan lese mer om dette på Udir’s hjemmesider: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/