Skolens aktiviteter

I tillegg til den regulære klasseromsundervisningen ønsker skolen å engasjere elevene i kultur- og friluftsaktiviteter. Elevene får tilbud om å delta i skolekorpset Gjallarhorn, i jentekor og i skolens strykeorkester. Øvelsene er lagt rett etter skoletid eller i SFO-tiden.

Skolen har en ny skolehage på Voksenenga nærmiljøhage, der elevene vår, sommer og høst får oppleve de gleder og erfaringer som følger av det å arbeide med jorda. I 10. klasse har en elevene en ukes landbrukspraksis på en økologisk drevet gård i Vestfold.

På Soleggen leirskole i Jotunheimen får elevene oppleve fjellet på leirskole. Elever og foreldre engasjeres i de årlige markedene – høstmarkedet i september og julemarkedet siste helgen i november.

Markedene
Musikklivet
Skolehagen på Voksenenga nærmiljøhage
Soleggen leirskole