Øverland gård

På Øverland har vi skolehage sammen med Steinerskolen i Bærum. Øverland gård ligger ved foten av Steinshøgda i Bærum. Gården eies av Det Kongelige Selskap for Norges Vel og er under omlegging til økologisk drift.

Alle elever fra 2. – 9. klasse er i skolehagen flere ganger hver vår og høst. Barna spar i jorda og sår, steller og høster blomster og nyttevekster. Arbeidet i skolehagen inngår i undervisningen og har vært et kjærkomment tilskudd siden samarbeidet med Øverland begynte i 2005.