Søk skolen

Ønsker du å søke barnet ditt inn på RSiO, må du fylle ut søknadsskjema og sende det til oss til soknad@rsio.no. Her kan du lese inntaksreglementet for skolen.

Søknadsfrist for opptak til 1. klasse er satt til 1. november året før barnet begynner på skolen. Det er for tiden stor pågang til kommende 1. klasser, og vi anbefaler derfor at det søkes i god tid. Søknadsfrist for 2. – 10. klasse er 1. mars.

Søknadsskjemaet må underskrives av begge foreldre, dersom foreldre har delt foreldreansvar. Det samme gjelder ved utmelding av elever.

Klikk her for å komme til søknadsskjemaene

Har du spørsmål, ta kontakt med oss på e-post eller telefon:

Rudolf Steinerskolen i Oslo

E-post: post@rsio.no

Tlf: 21 08 22 00
Besøksadresse: Flyveien 2, 0770 Oslo
Postadresse: Postboks 25
Hovseter, 0705 Oslo