Trivsel og miljø

Et godt skolemiljø – felles innsats, felles ansvar

Skolen legger stor vekt på å skape trygghet og forutsigbarhet for barna. Lærerne har hyppig kontakt med foreldrene gjennom møter og konferansetimer og holder foreldre stadig oppdatert om undervisningen og miljøet i klassen.

Skolen har utarbeidet en «Plan for et trygt og godt skolemiljø». I planen finnes retningslinjer for hvordan skole, foreldre, elever og medarbeidere skal opptre i ulike situasjoner, blant annet ved mobbing.

De mange aktivitetene, i og utenfor klasserommet, gir barna utfordringer og variasjon i skolehverdagen. Dette styrker vennskap og fellesskap, og dermed også den sosiale kompetansen hos elevene.

Trivselsprogrammet

Med Trivselsprogrammet legger trivselsledere fra 4.-7. klassene til rette for økt aktivitet i storefri, mandag til torsdag hver uke. Disse elevene får opplæring på leke- og aktivitetskurs i regi av Trivselsprogrammet. Elevene organiserer og leder leken, og har et ansvar for å inkludere alle elever som ønsker å være med. De er også oppmerksomme dersom de ser elever som går alene, og vil invitere dem til å bli med i leken. Målet med Trivselsprogrammet er blant annet å gi økt trivsel og mer variert aktivitet i friminuttene, bygge vennskap og å forebygge konflikter og mobbing.
Les mer på www.trivselsleder.no.

Plan for et trygt og godt skolemiljø ved RSiO

Nettvett og digital kompetanse

UDir-lenke til nullmobbing.no

Steinerskolenes foreldreforbund