Ungdomstrinnet

På Rudolf Steinerskolen i Oslo ønsker vi å skape en allsidig, engasjerende og godt strukturert ungdomsskole.

I ungdomstiden våkner en kritisk sans hos elevene. Autoriteter står for fall, og de unge begynner å stille spørsmål ved det bestående. Denne kritiske sansen ser vi på som en ressurs som vi ønsker å imøtekomme gjennom fagene. Vårt mål er at ny kunnskap skal vekke undring og bidra til å utvikle selvstendig tenkning og sunn dømmekraft hos elevene.

Undervisningsform
Vurdering på ungdomstrinnet
Skoledagen
Fagtilbud på ungdomstrinnet