Forebyggende ungdomsteam

Forebyggende ungdomsteam

Er et frivillig lavterskel tilbud for ungdommer mellom 12-22 år og foreldre. Det vil si at du kan ta kontakt med oss dersom du ønsker hjelp eller lurer på noe. FUT er tilstede både på dag- og kveldstid, på de arenaene hvor ungdommene er. Ungdom kan snakke med oss om alt for eksempel om skole, venner og familie, tanker, følelser, rus og lignende. Vi har taushetsplikt.

På Steinerskolen skole er det Kjetil Hansen Rynning (Utekontakt) fra FUT som er her hver tirsdag for ungdommene og skolen.

Kontaktinformasjon:

Teamtelefon: 940 12 738
E-post: fut@bva.oslo.kommune.no
Instagram: @fut.vestreaker

Hva kan FUT tilby ungdommene?

 • Følge ungdommen opp i forbindelse med skole, jobb og fritid
 • Gir råd, støtte, veiledning og oppfølging
 • Kan veilede og hjelpe ungdom i vanskelige situasjoner
 • Hjelp til å komme i kontakt med andre
 • Gi råd om dine og andres rusproblemer
 • Kan samarbeide tverrfaglig med andre i bydelen

Ruskonsulent for ungdom

Er den del av Forebyggende ungdomsteam som både ungdommene og foreldre kan benytte seg av. Ruskonsulent for ungdom er på skolen ved behov og i samarbeid med utekontaktene. Fokus er på forebygging av rus og kriminalitet i bydel Vestre Aker.

Kontaktinformasjon:

Ruskonsulent for ungdom i Vestre Aker er Lars Borge.
Telefon: 476 34 566
E-post: lars.borge@bva.oslo.kommune.no

Hva kan ruskonsulenten for ungdom tilby ungdommene?

 • Råd, tips og veiledning
 • Kan komme til skolen, møtes ved felting og/eller telefon
 • Informasjon om bruk, skader og konsekvenser ved rusbruk
 • Motivasjonssamtaler for å redusere eller avslutte rusbruk
 • Samtaler og oppfølgingssamtaler