Skolen tar i bruk Visma Flyt Skole fra skolestart

RSiO har begynt å bruke Visma Flyt Skole som nytt skoleadministrativt system. Foresatte har allerede fått meldinger fra denne tjenesten. Inntil videre vil Visma Flyt Skole stå som avsender, men vi er i dialog med tjenesteutbyderen om å forandre dette til vårt eget navn, slik at alle kjenner igjen meldinger fra skolen umiddelbart.