Ledige stillinger

Ved Rudolf Steinerskolen i Oslo er det ledig ulike stillinger fra 1. august 2021

Vi søker engasjerte pedagoger til undervisning både på barnetrinnet og ungdomstrinnet. Stillingene er både engasjementer og faste.

Last ned stillingsannonsen her

Klasselærer

En klasselærer skal lede elevgruppen, og ha ansvar for både undervisningen, det psykososiale miljøet i klassen og foreldrekontakt. Det krever både kunnskaper i klasseledelse, faglig trygghet og metodisk fantasi.

Faglærere i fransk og tysk fra 50% stilling. Kan eventuelt kombineres med andre oppgaver.

Som språklærer krever det god oversikt over faget og fagets didaktikk, og minimum 60 studiepoeng i faget.

Støttelærer/spesialpedagog

Ansvar for spesialpedagogisk tilrettelegging for elever og tett dialog med leder av ressursteamet ved skolen.

Gjelder alle stillingene:

Vi søker deg som

 • har godkjent pedagogisk utdanning på høyskolenivå
 • har utdanning i eller erfaring med steinerpedagogikk
 • er innstilt på et godt samarbeid med kollegaer, foreldre, PPT og andre relevante samarbeidspartnere
 • har gode muntlige og skriftlige ferdigheter i norsk, og digital kompetanse
 • har genuin interesse for barns læring og utvikling og trygg i lederrollen
 • har en strukturert og systematisk tilnærming til lærerrollen
 • har gode samarbeidsevner, godt humør og med en fleksibel innstilling i en travel hverdag
 • er ansvarsfull, omsorgsfull og tillitsfull, liker å arbeide med barn og unge, og ønsker å bidra i et kollegialt fellesskap.

I tillegg til utdanning vil også erfaring og personlig egnethet bli tillagt avgjørende vekt.

Informasjon og søknad

Rudolf Steinerskolen i Oslo er en friskole med ca. 90 ansatte og ca. 470 elever fordelt på 1. – 10. trinn. Vi holder til på Hovseter, nær T-bane og buss.

Vi tilbyr:

 • Utviklingsmuligheter innen steinerpedagogikk
 • En hyggelig arbeidsplass i nær tilknytning til offentlig kommunikasjon.
 • Lønn i henhold til skolens lønnssystem.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse.
 • Rudolf Steinerskolen i Oslo er en IA-bedrift

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til daglig leder Petter Moen på tlf. 98898427 eller petter.moen@rsio.no

Søknad med Rudolf Steinerskolen i Oslo, Pb 25 – Hovseter, 0705 Oslo eller på e-post til post@rsio.no snarest.

Ved tilsetting må gyldig politiattest fremlegges. Aktuelle søkere vil bli kalt inn til intervju. CV og kopi av vitnemål og attester tas med til eventuelt intervju.

Velkommen til å søke stillingen!

Last ned stillingsannonsen her