Skoleavslutninger våren 2021

Beredskapsgruppen har kommet frem til følgende:

Det vil ikke kunne arrangeres avslutninger med foreldre til stede i noen klasser , bortsett fra i 1.klasse, som i sine små grupper kan samle barn og foreldre utendørs og 10.klasse som har en kort offisiell avslutning i salen, klassevis. De kan også arrangere en fest for elevene, også klassevis.

Vi har fulgt Oslo kommunes retningslinjer: https://www.oslo.kommune.no/koronavirus/rad-og-regler-i-oslo/barnehager-og-skoler/retningslinjer-for-skoleavslutninger-2021/