Ledige stillinger

Leder ved Steinerskolen i Oslo

Vi søker engasjert trinnleder til barneskolen ved Rudolf Steinerskolen i Oslo

Steinerskolen i Oslo ønsker å være en driftig og aktuell skole for familier i vår tid – en skole som verdsetter lek og nysgjerrighet like høyt som fag og kompetansemål.

Vi er landets eldste og største Steinerskole med ca. 470 elever og 90 medarbeidere. Vi ligger på Hovseter litt utenfor Oslo sentrum.

Nå søker vi deg som har:

 • steinerpedagogisk kompetanse og erfaring
 • erfaring fra utviklingsprosesser i skolen
 • gode IKT-kunnskaper
 • ledererfaring
 • evnen til ro og fleksibilitet i en travel og engasjerende hverdag
 • glede av å jobbe i skolen

Du får interessante oppgaver knyttet til pedagogisk og skolefaglig utviklingsarbeid i samarbeid med kollegiet.

Sammen med de andre i ledergruppen vil du også være med å utvikle og digitalisere våre administrative rutiner og driften av skolen.

Ledergruppen ønsker å være en involverende ledelse, og har et ansvar for at både medarbeidere og elever trives, og at vi i fellesskap bidrar til å løse små og store oppgaver.

Du får rikelig anledning til å vokse som menneske og som leder når du tar ansvar ved vår skole, og bli en del av et stort, mangfoldig og faglig sterkt kollegium.

Oppgavene for den rette kandidaten er:

 • Personalansvar med oppfølging av den enkelte medarbeider
 • Pedagogisk- og faglig veiledning av lærere
 • Planlegge og gjennomføre ukentlige trinnmøter
 • Oppfølging av elever og kontakt med foresatte i elevsaker, i samarbeid med lærere og skolens ressursteam
 • Systemisk arbeid i forhold til langsiktig planlegging og kompetanseutvikling
 • Administrative oppgaver, timeplan og økonomi
 • Oppfølging av ledergruppens beslutninger

Skolens ledergruppe består av tre trinnledere, en spesialpedagogisk fagleder og daglig leder/rektor. SFO-leder inviteres jevnlig til ledermøtene og rapporterer direkte til daglig leder. Administrasjonen utgjør i tillegg til ledergruppen, fire konsulenter og rådgivere.

Vi tilbyr:

 • Fast 100% stilling.
 • Lønn etter avtale.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til daglig leder Petter Moen på

tlf. 988 98 427.

Søknad med CV sendes Rudolf Steinerskolen i Oslo, Pb 25 – Hovseter, 0705 Oslo eller på

e-post: post@rsio.no.

Søknadsfrist: 1.oktober 2021

Ved tilsetting må gyldig politiattest fremlegges. Aktuelle søkere vil bli kalt inn til intervju.

Velkommen til å søke stillingen!