Skolen tar i bruk Visma Flyt Skole fra skolestart

RSiO har begynt å bruke Visma Flyt Skole som nytt skoleadministrativt system. Foresatte har allerede fått meldinger fra denne tjenesten. Inntil videre vil Visma Flyt Skole stå som avsender, men vi er i dialog med tjenesteutbyderen om å forandre dette til vårt eget navn, slik at alle kjenner igjen meldinger fra skolen umiddelbart.

Hjelp til innlogging med ny @elev.rsio.no-konto

Her kommer en kort veiledning på hvordan man logger inn på den nye @elev.rsio.no-kontoen. Hvis du logger inn fra en nettleser kan det se litt annerledes ut. Gå i så fall hit.

Har du problemer med innlogging, ta kontakt med: Torbjørn Sletta Jacobsen, telefon 41901990

1: Logg ut av den gamle kontoen:
2: Skriv inn nytt brukernavn/epost-adresse i formatet xx0000@elev.rsio.no (som dere fikk på SMS fredag 17. april om morgenen), og velg deretter «Logg på»:

3: Skriv deretter inn passord og velg «Logg på»:

Etter dette vil dere få beskjed om å skrive inn nåværende passord (altså det dere fikk på SMS 17.04), og skrive inn et nytt selvvalgt passord. Denne prosessen gjøres kun én gang.

 

Hvis du bruker nettleser/online-versjonen av Teams, kan det være mer riktig å følge denne veiledningen:
1: Logg ut av den gamle kontoen:

2: Velg «Bruk en annen konto»:

3: Skriv inn nytt brukernavn/epost-adresse i formatet xx0000@elev.rsio.no (som dere fikk på SMS fredag 17. april om morgenen) og velg «Neste»:

4: Skriv deretter inn passord og velg «Logg på»:

Etter dette vil dere få beskjed om å skrive inn nåværende passord (altså det dere fikk på SMS 17.04), og skrive inn et nytt selvvalgt passord. Denne prosessen gjøres kun én gang.

Ved spørsmål, ta kontakt med:

 • Ungdomstrinnet – Torbjørn Sletta Jacobsen, telefon 41901990
 • Barnetrinnet – Antonia Lilie, telefon 92164520

Hvis du vil lese om kjøreregler for bruk av Microsoft Teams, klikk her

Klikk her for en enkel veileder på innholdet i Teams

Forebyggende ungdomsteam

Forebyggende ungdomsteam

Er et frivillig lavterskel tilbud for ungdommer mellom 12-22 år og foreldre. Det vil si at du kan ta kontakt med oss dersom du ønsker hjelp eller lurer på noe. FUT er tilstede både på dag- og kveldstid, på de arenaene hvor ungdommene er. Ungdom kan snakke med oss om alt for eksempel om skole, venner og familie, tanker, følelser, rus og lignende. Vi har taushetsplikt.

På Steinerskolen skole er det Kjetil Hansen Rynning (Utekontakt) fra FUT som er her hver tirsdag for ungdommene og skolen.

Kontaktinformasjon:

Teamtelefon: 940 12 738
E-post: fut@bva.oslo.kommune.no
Instagram: @fut.vestreaker

Hva kan FUT tilby ungdommene?

 • Følge ungdommen opp i forbindelse med skole, jobb og fritid
 • Gir råd, støtte, veiledning og oppfølging
 • Kan veilede og hjelpe ungdom i vanskelige situasjoner
 • Hjelp til å komme i kontakt med andre
 • Gi råd om dine og andres rusproblemer
 • Kan samarbeide tverrfaglig med andre i bydelen

Ruskonsulent for ungdom

Er den del av Forebyggende ungdomsteam som både ungdommene og foreldre kan benytte seg av. Ruskonsulent for ungdom er på skolen ved behov og i samarbeid med utekontaktene. Fokus er på forebygging av rus og kriminalitet i bydel Vestre Aker.

Kontaktinformasjon:

Ruskonsulent for ungdom i Vestre Aker er Lars Borge.
Telefon: 476 34 566
E-post: lars.borge@bva.oslo.kommune.no

Hva kan ruskonsulenten for ungdom tilby ungdommene?

 • Råd, tips og veiledning
 • Kan komme til skolen, møtes ved felting og/eller telefon
 • Informasjon om bruk, skader og konsekvenser ved rusbruk
 • Motivasjonssamtaler for å redusere eller avslutte rusbruk
 • Samtaler og oppfølgingssamtaler