1. klasse – Barnebråten

Det første året

Det første året på Rudolf Steinerskolen i Oslo holder elevene til på Barnebråten, som ligger i et friområde tre hundre meter fra skoleanlegget. Barnebråten er tegnet og bygget spesielt for 1. klasse, og innrettet for undervisningen dette skoleåret. Fargevalg, materialvalg, romløsninger og beliggenhet er rettet mot elevenes behov.

Undervisningen det første skoleåret følger Steinerskolens læreplan for 6-åringene. Skoledagen er ikke organisert etter skoletimer, men etter to grunnleggende prinsipper i Steinerskolens pedagogikk:

  1. Det skal være god tid for elevene til fordypelse og konsentrasjon i hver enkelt aktivitet.
  2. Elevene skal lære gjennom å bruke hele seg.

Utfoldelse og aktivitet

Mye av 6-åringens læring skjer gjennom utfoldelse og aktivitet, både alene og i samspill med gruppen. Evnen til utholdenhet, til å vente på tur, til konsentrasjon over tid og til å følge resonnementer, er avgjørende for å mestre og trives på skolen.

Kompetanseområder

Steinerskolens læreplan gir syv ferdigheter som undervisningen i 1. klasse kretser rundt og som oppøves gjennom lek, samspill og pedagogiske aktiviteter i løpet av skoledagen:

  1. Språk
  2. Kropp og bevegelse
  3. Fantasi og kreativitet
  4. Etikk og moral
  5. Sosialisering
  6. Sansning og iakttagelse
  7. Motivasjon og konsentrasjon

Dagsrytme og pedagogisk innhold

Skolen følger årets rytme med aktiviteter, både ute og inne. En dag i uken går barna på tur i skogen i nærmiljøet.

Skoledagen begynner ute, har en fast rytme og er organisert rundt aktiviteter som eventyrstund, ring-lek, kunstneriske oppgaver og frilek.

I eventyrstunden får barna høre eventyr, fritt gjenfortalt av pedagogen. Tradisjonelle folkeeventyr, legender og andre fortellinger, med alt de byr på av språklig rikdom, livsvisdom og moralske problemstillinger fortelles.

Ringen er dagens andre samlingsstund. Da er barna i en ring på gulvet sammen med pedagogene som leder an med sanger, vers, rim og regler, bevegelsesleker og danser. Innholdet endrer seg i takt med årstidene og det øves inn små skuespill med barna. Denne stunden stiller krav til konsentrasjon, iakttagelse, motorikk, språk og samarbeid.

Barna er aktive med kunstneriske aktiviteter som tegning, maling, modellering, toving og spikking. De kunstneriske oppgavene inngår ofte i et større arbeid eller tema som gruppen holder på med.

Skolemat

Tre ganger i uken får elevene et varmt måltid. Elevene er med på matlagingen og andre forberedelser til måltidet. Maten er hovedsakelig økologisk. Hver dag er det en fruktstund.

Foreldremøter

På foreldremøtene blir det gitt videre utdypning av pedagogiske temaer og spørsmål. Dere vil også få nærmere orientering om praktiske saker. Vi legger vekt på et tett samarbeid mellom skole og hjem.

Søk skolen ved å klikke her