2. – 7. klasse

2. – 7. klasse holder til i Flyveien 2, i Borgen. I 2. klasse får elevene en klasselærer som følger klassen i flere år, og som underviser klassen om morgenen fra kl. 09.00 – 11.00. Denne økten kaller vi hovedfag; da fordyper klassen seg i ett av allmennfagene i en periode på 3 – 4 uker. I hovedfag er fortelling og kunstneriske og praktiske virksomheter integrert i skolearbeidet. Etter hovedfag følger et langt friminutt. Deretter har elevene fagtimer i RLE, kroppsøving, språk m.m.

På barnetrinnet begynner undervisningen med kunstneriske og praktiske gjøremål: Vi hopper, klapper og teller – før vi regner, – og maler og tegner bokstaver – før vi skriver og leser. Vi spikker og skrur – for å forstå.

I undervisningen legger vi til rette for en vei fra erfaring til forståelse, og forsøker med dette å imøtekomme barnas lærelyst og virketrang, å gi utfordringer for alle i klassen og skape tilhørighet og trygghet for hvert enkelt barn.

Språk

Elevene har to fremmedspråk – engelsk og tysk – fra 2. klasse. Vi legger vekt på en musisk tilnærming til språkene gjennom sang og bevegelse, dramatisering og dikt.

Skolehage, leirskole og andre aktiviteter

På Voksenenga nærmiljøhage har vi vår nye skolehage. Den ligger bak Voksen kirke, i enden av Hovseterdalen mellom Hovseter og Bogstad i Oslo. Skolehagen drives økologisk. Elevene går dit flere ganger hver vår og høst. De sår, steller og høster blomster og nyttevekster, og dette arbeidet inngår i undervisningen.

I Jotunheimen har vi vår egen leirskole, Soleggen, som ligger ca. 1 mil fra Lom.  Også andre Steinerskoler benytter Soleggen.

Musikk- og kulturskole

Alle elever er velkommen til å delta i skolens jentekor, strykeorkesteret og korpset Gjallarhorn. Øvelsene foregår etter skoletid for de store elevene og i fritidshjemtiden for de yngste.

Klassen og foreldrene

Klassefellesskapet danner grunnlaget for elevenes trivsel, læring og vekst og er en bærebjelke i skolens liv og organisering. Vi samarbeider tett med foreldrene for å skape trygge rammer for elevene og for å ivareta hvert barn best mulig. Foreldremøter og klasseturer planlegges i fellesskap. Foreldrenes deltakelse i skolens liv gjør det mulig for foreldre og lærere å stå sammen rundt klassen.