Læreplan

Steinerskolens læreplan er utprøvd gjennom en lang pedagogisk praksis og er gjennomarbeidet i metode og innhold. Samtidig er den i forvandling: Nye fag og områder har kommet til med samfunnsutviklingen, andre temaer har blitt lagt til side. Læreplanen representerer en kombinasjon av endring og stabilitet, og gjenspeiler Steinerskolens egenart: En moderne og tradisjonsrik skole på én og samme tid.

Steinerskolens læreplan ble siste gang revidert i 2015.

Gå til læreplanen på steinerskole.no