Visjon og langtidsplan

6. juni 2013 ble vår visjon vedtatt i skolens styre:

Vi vil være en inspirerende, inkluderende og modig skole, hvor engasjerte lærere arbeider for at elevene skal utvikle lyst til å lære, frihet i tenkningen, og mot til å skape.

Samtidig ble en langtidsplan for tidsrommet 2014 – 2018 vedtatt. En ny langtidsplan er under utarbeidelse.