Foreldrebetaling

Rudolf Steinerskolen i Oslo er en privat stiftelse. Skolens driftsomkostninger dekkes av staten (85 %) og av bidrag fra foreldrene (15 %).

Gjeldende satser for foreldrebetalingen (september 2020):

Ett barn i 1. – 7. klasse: kr. 31 700 pr. år fordelt på 10 terminer (kr. 3 170 pr. mnd.)
Ett barn i 8. – 10. klasse: kr. 33 145 pr. år fordelt på 10 terminer (kr. 3 315 pr. mnd.)

Det gis søskenmoderasjon:

2 barn: 4 069 pr. mnd.
3 barn (eller fler): 4 584 pr. mnd.

Det kan søkes om redusert foreldrebetaling. Søknaden sendes innen 1. juli for påfølgende skoleår. Bekreftelse på husstandens samlede inntekt må vedlegges (siste ligningsattest). Skolen kan dessverre ikke gå inn på deling av fakturaer. Søskenmoderasjonen bortfaller hvis foreldre ønsker å betale for hvert sitt barn. Send søknad til Rudolf Steinerskolen i Oslo, Postboks 25 Hovseter, 0705 Oslo. Merk konvolutten «foreldrebetaling».

Gjeldende satser for SFO:

Hel plass: kr. 28 000 pr. år fordelt på 10 terminer (kr. 2 800 pr. mnd. i 10 mnd.).
Halv plass: kr. 14 000 pr. år fordelt på 10 terminer (kr. 1 400 pr. mnd. i 10 mnd.).
Det er ingen søskenmoderasjon eller redusert betaling på SFO.