Kontakt oss

Rudolf Steinerskolen i Oslo

Postadresse: Pb 25 – Hovseter, 0705 Oslo
Besøksadresse: Flyveien 2, 0770 Oslo
Telefon: 21 08 22 00
E-post: post@rsio.no
Ansvarlig redaktør: Petter Moen petter.moen@rsio.no

Kart:

Ansatte

Administrasjonen skoleåret 2020/21

Daglig leder
Petter Moen
E-post: petter.moen@rsio.no
Tlf. 988 98 427
Kontor i 2. etasje i Urbygningen

Leder for administrasjon og personal
Cathrine Geelmuyden Ødegaard
E-post: cathrine.odegaard@rsio.no
Tlf: 21 08 22 00
Kontor i 2. etasje i Urbygningen.

Ledere for barnetrinnet
Cecilie Nøstvik
E-post: cecilie.nostvik@rsio.no
Tlf: 21 08 22 04
Kontor i Borgen.

Irene Rendedal
E-post: irene.rendedal@rsio.no
Tlf: 21 08 22 07
Kontor i Borgen.

Leder for ungdomstrinnet
Stephanie Nordrum
E-post: stephanie.nordrum@rsio.no
Tlf: 21 08 22 03
Kontor i 2. etasje i Urbygningen.

Administrasjon
Linda Hansen
E-post: linda.hansen@rsio.no
Tlf: 21 08 22 06
Kontor i 2. etasje i Urbygningen.

Administrasjon
Veronica Jardine
E-post: veronica.jardine@rsio.no
Tlf: 21 08 22 19
Kontor i 2. etasje i Urbygningen.

Til oversikt

Regnskap og foreldrebetaling

Accountor Bærum AS
May Eckhoff
E-post: may.eckhoff@accountor.no
Tlf: 23 20 92 15

Til oversikt

Lærere

For kontaktinformasjon til lærere, kontakt administrasjonen

Spes. ped. koordinatorer

Gro Sørby
E-post: gro.sorby@rsio.no
Tlf: 21 08 22 08
Kontor i Borgen.

Til oversikt

Skolehelsetjenesten

Helsesykepleier på barnetrinnet Lise Mandal Nilsen
E-post: lise.nilsen@bva.oslo.kommune.no
Tlf: 940 11 421
Kontortid mandag – fredag 09:00-14:30, onsdag 09:00-11:30. Avvik kan forekomme ved møter, vaksinering, kurs, etc. Kontor i Borgen.

Helsesykepleier Lise Mandal Nilsen er ikke til stedet på skolen mandag 10. mai og tirsdag 11. mai.

Til oversikt

Tannhelsetjenesten

Rudolf Steinerskolen i Oslo står oppført under:
Tannklinikken Huseby
Sørkedalsveien 148, 3. etg.
E-post: huseby@hel.oslo.kommune.no
0754 Oslo
Tlf: 22 70 37 80

Til oversikt

Vaktmester

Wayne Williams
E-post: wayne.williams@rsio.no
Tlf: 998 76 762

Til oversikt