Skjemaer/søke skoleplass

Søknad om skoleplass sendes til soknad@rsio.no

Vi tar imot søknader om skoleplass for ungdomstrinnet tidligst 1. august året før skolestart. Opptaket starter 1 mars samme år eleven skal begynne. Søknadene behandles i kronologisk rekkefølge etter datoen skolen mottar søknaden, så fremt søknaden ikke skal ha prioritet (se skolens inntaksreglement). 

Skolen tar ikke inn elever på 9. og 10. trinn (så fremt eleven ikke kommer direkte fra en annen Steinerskole).

Inntaket av nye elever stenges første skoledag i 2. til 8. klasse. 1. klasse har løpende opptak hele skoleåret.  

Søknadsskjema for 1. klasse
Søknadsskjema for 2. – 7. klasse
Søknadsskjema for ungdomstrinnet
Søknadsskjema for AKS Barnebråten (1. klasse)
Søknadsskjema for SFO 2. – 4. klasse
Søknad om permisjon fra undervisning
Melding om bytte av betaler
Skjema for utmelding av elever
Samtykkeerklæring – bilder
Angreskjema – skoleplass