Skoleruten

Skoleåret 2020/2021

August

11.08 – 14.08: Planleggingsdager for alle medarbeidere

17.08: Første skoledag etter sommerferien.

September

19.09: Høstmarked.

25.09: Siste skoledag før høstferien

28.09 – 02.10: Høstferie (uke 40). SFO hlder åpent, egen påmelding.

Oktober

28.09 – 02.10: Høstferie (uke 40). SFO holder åpent, egen påmelding.

05.10: Første skoledag etter høstferien.

23.10: Planleggingsdag for medarbeidere, skolefri for elever, åpent fritidshjem hele dagen.

November

28. og 29.11: Jule- og middelaldermarked.
30.11: Elevene har fri etter Jule- og middelaldermarkedet.

Desember

18.12: Siste skoledag før juleferien. Det er ikke SFO denne dagen.
21.12 – 01.01.2021: Juleferie.

Januar

22.12 – 01.01.20: Juleferie.

04.01: Planleggingsdag for alle medarbeidere

05.01: Første skoledag i 2021.

Februar

19.02: Siste skoledag før vinterferien

22.02 – 26.02: Vinterferie (uke 8). SFO holder åpent, egen påmelding.

Mars

01.03: Første skoledag etter vinterferien

26.03: Siste skoledag før påskeferien

29.03-05.04: Påskeferie

April

29.03-05.04: Påskeferie

06.04: Første skoledag etter påskeferien.

Mai

13.05: Kr.-himmelfartsdag

14.05: Inneklemt dag, skolefri

17.05: Grunnlovsdag.

24.05: Fri. 2. pinsedag

Juni

22.06: Siste skoledag før sommerferien.
23.06: Sommerferie. SFO holder åpent til og med tirsdag 29.06, egen påmelding.

August