Skolen på grønt nivå

Grønt nivå innebærer at ingen syke skal møte i barnehagen eller på skolen, at det skal være god hygiene og normalt renhold. Man skal unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming) og ansatte skal holde god avstand til andre ansatte, men ellers kan barnehagene og skolene opprettholde vanlig organisering av avdelinger/klasser/grupper. Kohortene utgår, og barn og elever kan være sammen på tvers av avdelinger, klasser og trinn.

Barnehager og skoler må være forberedt på overgang til et strengere tiltaksnivå dersom smittesituasjonen gjør det nødvendig på et senere tidspunkt.

Test og karantene i barnehager og skoler

Fra 16. august kan nærkontakter til smittede i barnehager og skoler slippe karantene dersom de følger krav til testing.

Husstandsmedlemmer, kjærester og tilsvarende nære kontakter til den smittede må fortsatt i karantene.

Krav til testing for å unngå karantene

  • Barn under 12 år samt 13-åringer på barneskole: Første test så raskt som mulig (dag 1) og deretter én ny test mellom dag 3 og 5.
  • Barn over 12 år: Første test så raskt som mulig (dag 1) og deretter nye tester dag 3 og 5.

 Dersom testene ikke gjennomføres, gjelder krav til karantene.

Slik gjennomføres testingen

Testing vil skje med hurtigtester. Unntaket fra smittekarantene forlenges ved negative prøvesvar. Ved en eventuell positiv prøve må den smittede i isolasjon og det skal i tillegg bli tatt en test som analyseres på laboratorier (såkalt PCR-test).

Bydelens smittevernteam vil gi informasjon om hvordan barnehager og skoler skal forholde seg i den enkelte sak og hvordan foreldre skal gå frem for å få testet sitt barn.

For ansatte og elever 18 år

  • De som er fullvaksinert, trenger ikke gå i smittekarantene etter nærkontakt med en smittet person. Dette gjelder fra 1 uke etter siste dose.
  • De som har fått første vaksinedose for mellom 3 og 15 uker siden, trenger heller ikke gå i smittekarantene dersom de tester seg mellom 3 og 7 dager etter nærkontakten med en smittet person. De må ikke være i karantene frem til de har testet seg.
  • De som ikke er vaksinert, må i karantene.

Nasjonale regler og anbefalinger

Les mer om barnehager og skoler på Utdanningsdirektoratets nettsider.