Voksenenga Nærmiljøhage

Voksenenga nærmiljøhave er vår nye skolehage. Mer informasjon kommer.

Alle elever fra 2. – 9. klasse er i skolehagen flere ganger hver vår og høst. Barna spar i jorda og sår, steller og høster blomster og nyttevekster. Arbeidet i skolehagen inngår i undervisningen og har vært et kjærkomment tilskudd siden 2005.