Skoledagen

Variasjon i skoledagen skaper et godt læringsklima, og skoledagen veksler mellom teoretiske og kunstneriske fag. Elevene på ungdomstrinnet har hovedfag, øvingsfag og rulleringsfag.

Hovedfag

Hovedfag foregår hver dag fra kl. 08.25 – 10.10 i en sammenhengende periode på 3 – 5 uker. I disse ukene fordyper klassen seg i ett fagområde ved å arbeide med et tema på forskjellige måter: Læreren formidler stoffet muntlig, klassen samtaler om temaet og elevene lager egne tekster og illustrasjoner. Det legges opp til en dynamisk veksling mellom indre og ytre aktivitet; å ta imot nytt stoff og deretter bearbeide det selvstendig. Det veksles mellom alvor og humor, bevegelse og ro, konsentrasjon og utfoldelse. På grunnlag av denne bearbeidelsen lager elevene egne periodehefter. På slutten av perioden avholdes en prøve i faget.

Fag som undervises i hovedfagsperioder

  • 8. klasse: Historie, biologi, kjemi, fysikk, astronomi, matematikk, norsk, religion og historie.
  • 9. klasse: Historie, biologi, kjemi, fysikk, geografi, skuespill, musikk, matematikk , norsk, religion, samfunnsfag og engelsk.
  • 10. klasse: Historie, biologi, geologi, kjemi, fysikk, kunsthistorie, samfunnsfag, matematikk, norsk og religion.

Øvelsesfagene

Øvelsesfagene ligger senere på dagen og omfatter engelsk, 2. fremmedspråk, norsk, matematikk og kroppsøving. Disse fagene har fast plass på timeplanen. Her trengs øvelse gjennom hele året for at elevene skal tilegne seg gode kunnskaper i faget. Matematikk og norsk er både øvelsesfag og hovedfag.

Rulleringsfagene

Rulleringsfag er håndverksfag og kunstneriske fag. Hvert av rulleringsfagene undervises 4 timer i uken i perioder på 4 – 6 uker. I disse fagene er klassen delt i mindre gruppe.

  • 8. klasse: Modellering, musikk, maling/tegning, mat og helse, sløyd og bevegelsesfaget eurytmi.
  • 9. klasse: drama, data, smie, modellering, søm, og eurytmi.
  • 10. klasse: maling/tegning, samspill, smie, mat og helse, eurytmi og lærarbeid.

Ved slutten av hver rulleringsperiode pleier elevene å vise for hverandre hva de har arbeidet med.