Vurdering på ungdomstrinnet

Fortløpende tilbakemeldinger muntlig og skriftlig er en vesentlig del av steinerskolens vurderingspraksis. Til jul og sommer i 8. og 9. klasse og til jul i 10. klasse gis det skriftlige underveisvurderinger i de ulike fagene. Halvårsrapportene sendes ut digitalt i Visma Flyt skole.

Arbeidshefter, prøveresultater og muntlig deltakelse er faktorer som inngår i vurderingene.

Vitnemål

Etter 10. får elevene et skriftlig avgangsvitnemål som inneholder sluttvurderinger i alle fag. Disse vitnemålene blir poengsatt slik at våre elever søker til videregående opplæring på samme vilkår som elever fra offentlig skole. Det er skolen som oversender elevens poeng til utdanningsetaten (juni måned).