Vi søker ny daglig leder til Rudolf Steinerskolen i Oslo

Vi søker ny daglig leder til Rudolf Steinerskolen i Oslo (last ned som PDF)

Rudolf Steinerskolen i Oslo holder til på Hovseter og er en grunnskole fra 1. til 10. klasse. Skolen har 415elever og ca. 80 medarbeidere. Steinerskolen underviser etter egen læreplan som er godkjent av Utdanningsdirektoratet.

Denne baserer seg på Rudolf Steiners pedagogiske prinsipper. 

Vi søker en engasjert og dyktig daglig leder, som kan skape positiv utvikling sammen med ambisiøse, omsorgsfulle kolleger, læringsvillige elever og forventningsfulle foreldre.

Skolens daglige leder avslutter sitt åremål ved slutten av skoleåret 2019/2020, og det er ønskelig å ansette vår nye daglig leder fra august 2019 for å sikre en god overgang, og grundig innføring i oppgavene.

På vår skole forventes det at lærerne arbeider med å foredle de pedagogiske metoder og verktøy som best kan utvikle den enkelte elev, samt at våre ansatte påtar seg et stort ansvar for skolens daglige drift og utvikling gjennom deltagelse i ulike arbeidskomiteer. Selvforvaltning og medbestemmelse er sentrale begreper i skolens kultur.

 

Daglig leder har, i samarbeid med pedagogiske trinnledere, ansvar for at skolen drives og utvikles:

 • I overensstemmelse med de lover, forskrifter og regler som gjelder for friskoler, og rammer fastsatt av styret.
 • I tråd med steinerskolenes læreplan, og det steinerpedagogiske grunnlag som skolen bygger på.
 • Innenfor de pedagogiske mål og ambisjoner som videreutvikles i kollegiet.
 • I samsvar med foreldrenes forventninger til en god steinerskole.

 

Sentrale arbeidsoppgaver vil være

 • Støtte kollegiets arbeide med pedagogisk kvalitet og utvikling.
 • Se til at skolens velfungerende system for dokumentasjon av forsvarlig drift i henhold til lovverket for friskoler opprettholdes.
 • Sørge for god rekruttering og vedvarende kompetanseutvikling ved skolen.
 • Videreføre skolens gode tradisjon for forsvarlig budsjettering og økonomioppfølging.
 • Sørge for et godt fysisk arbeidsmiljø for elever og ansatte, gjennom utvikling og oppfølging av skolens bygningsmasse og investeringer knyttet til denne.
 • Løse alle større og mindre utfordringer på skolen med forståelse, humør og tydelig tale.

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • God innsikt i det steinerpedagogiske grunnlaget som skolen bygger på.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Organisatorisk kompetanse og evne til å videreutvikle skolens kultur i samarbeid med skolens øvrige medarbeidere, de ulike komiteene ved skolen og i samspill med skolens foreldregruppe.
 • Evne til strategisk og kreativ tenkning.

 

Vi tilbyr:

 • Utfordrende og givende oppgaver på en livlig og spennende arbeidsplass.
 • Kompetente og engasjerte kolleger i et utviklingsorientert, pedagogisk miljø.
 • Et styre som jobber ansvarlig for skolens utvikling.
 • Begeistrende elever og foreldre.
 • Et godt støtteapparat i administrasjonen.
 • Lønn etter avtale.

Daglig leder rapporterer til skolens styre. Stillingen er et åremål på tre år med mulighet for forlengelse.

Spørsmål om stillingen kan rettes til daglig leder Ivar Smit, tlf. 988 75 578 eller

styreleder Alf Magnus Reistad, tlf. 900 34 343, eller e-post alf.magnus@sentralen.no

Skriftlig søknad sendes til Rudolf Steinerskolen i Oslo, Postboks 25 Hovseter, 0705 Oslo eller på e-post til post@rsio.no. Søknadsfrist 3. mai 2019.